svenska snabblån.se

Nyheter och artiklar om ekonomi

Här samlar vi nyheter, artiklar och även länkar till sidor som kanske berör dig och din privatekonomi.

2020 > 10

Tillhör du en av alla dem som fått försämrad eller rent av dålig ekonomi i coronapandemins spår? Uppsägningar, korttidspermitteringar och andra händelser har påverkat mångas privatekonomi. Många väntar på ersättning från sin a-kassa eller Försäkringskassan och för vissa innebär det en enorm påfrestning på hushållsekonomin.
De som har tur kanske lever tillsammans med någon som fortfarande har en inkomst och då finns det kanske större chanser att hanka sig fram, medan andra lever på besparingar eller har helt slut på pengar.
 

Väntar du på pengar?

Den som väntar på pengar från a-kassan eller Försäkringskassan befinner sig i en svår situation. För många kan ett tillfälligt lån vara lösningen för att undvika att förvärra situationen ännu mer.

Väntar på pengar från a-kassan
Om du väntar på pengar från a-kassan kanske du inte ens har fått ett beslut som visar på att du har rätt till ersättning. Du kan förstås relativt lätt räkna ut om du uppfyller villkor och krav för att få pengar från a-kassan men vad hjälper det om du behöver kunna visa upp något sorts bevis på att du har en inkomst?

Om du funderar på att söka ett lån för att klara av glappet mellan din senaste lön och arbetslöshetsersättning, finns det faktiskt ett antal lån även för den som är arbetslös. I de här fallen ska du söka efter lån som inte kräver inkomst av tjänst. Det finns lån för arbetslösa men då brukar kravet vara att du har ett beslut om att du ska få arbetslöshetsersättning eller a-kassa som det brukar kallas.

Tillhör du en av dem som haft turen att lyckats skaffa ett nytt jobb men ändå har ekonomiska problem på grund av glappet mellan inkomster som uppstått? Då har du en anställning eller en inkomst nu och kan ansöka om ett lån för att ordna upp situationen på ett sätt som gör att du undviker tråkiga betalningspåminnelser och i värsta fall betalningasanmärkningar.

Väntar på pengar från Försäkringskassan
Om du fortfarande har en anställning men väntar på pengar från Försäkringskassan är du i en bättre ekonomisk situation än den som blivit av med jobbet på grund av pandemin. Självklart kan du ha drabbats fysiskt och psykiskt på olika sätt men rent ekonomiskt finns det ändå hopp om att kunna lösa situationen. Även om det är oklart när du kan återgå till ditt arbete, har du ändå en anställning i botten.

Om du varit sjukskriven, vårdat barn eller annan anhörig eller tillhör en riskgrupp, kan du ha varit utan inkomst en tid i väntan på ersättning. Det är en frustrerande sitaution eftersom det inte är alla som har besparingar på banken att leva på medan man väntar på sina utbetalningar.

För att inte förvärra situationen på lång sikt, är det viktigt att du betalar dina räkningar i tid och undviker inkasso och betalningsanmärkningar.

Sjukskriven med anställning i botten = har anställning
Många undrar vad de ska skriva i sin låneansökan om de är sjukskrivna men har en anställning i botten. Det är lätt att bli förvirrad och undra vad man ska skriva i sin låneansökan. Faktum är att du faller inom kategorin som har en anställning eftersom sjukskrivningen inte är din huvudsakliga sysselsättning i vanliga fall.

Det finns många människor som är sjukskrivna men inte har någon anställning att gå tillbaka till. Det är de personerna som ska skriva i sin ansökan att de är sjukskrivna. Du som bara är tillfälligt sjukskriven har ju en anställning och den är den du ska ange.
 

Om hushållets inkomster har halverats

Tillhör du en av dem som ändå har en inkomst inom hushållet är situationen ytterligare förbättrade jämfört med dem som mist alla inkomster. Att se över befintliga lån och kanske ta ett nytt lån för att rädda situationen kan vara ett alternativ men det kräver en del eftertanke.

Räkna på er ekonomi på ett sätt som gör att ni kommer att klara av att betala era räkningar inklusive lånekostnader på de beräknade inkomster ni har just nu. Om en av er väntar på pengar från a-kassan eller Försäkringskassan kan ni räkna in att den inkomsten ska komma framöver men var noga med att inte förutsätta att den som blivit arbetslös kommer att få ett nytt jobb direkt. Att vara för optimistisk i inkomstberäkningarna framåt i tiden, kan leda till betalningsproblem.

Det finns ändå ett antal saker man kan göra för att minska konsekvenserna på både kort och lång sikt. Genom att kraftigt dra ner på utgifterna kan man kanske betala sina räkningar utan att behöva låna pengar till det. Lägga om gamla lån och be om uppskov med räkningar kan också vara ett alternativ för att lösa en tillfällig privatekonomisk kris.

Det finns även andra sätt att skaffa extra pengar på, även om några av dem kan vara svårare nu under pandemin då vi ska undvika kontakter med andra människor i så stor utsträckning som möjligt. Ett av de mest effektiva sätten att skaffa snabba pengar på, är att sälja saker man inte längre behöver eller som man inte behöver just nu. Att dra ner på nöjen och onödiga inköp är kanske inte så svårt i nuläget men den som redan har drabbats av ekonomiska problem har nog redan valt bort allt sådant.
 

Låg kreditvärdighet som hindrar dig att få lån

Det är ju ingen självklarhet att din kreditvärdighet var god före pandemin och om du därefter drabbats ekonomiskt till följd av den, ser dina utsikter för förbättrad kreditvärdighet förstås inte bättre ut nu.

Om du redan före pandemin hade låg kreditvärdighet och nu är i behov av ett akutlån för att klara din vardag under en period, kan du söka lån hos en långivare som har lite lägre krav. Att en långivare har mer humana krav på kreditvärdigheten hos sina presumtiva låntagare, är inget ovanligt nu för tiden.
Det du får räkna med är att det ofta är någon procents högre ränta på lån där långivaren tar stora risker av det här slaget. Men om alternativet är att inte kunna köpa mat eller betala räkningarna den närmsta tiden, kan ett lån med låga krav på kreditvärdighet ändå vara en tänkbar lösning.

Tänk alltid på att du inte ska försätta dig i en situation som innebär att du inte kan återbetala dina skulder enligt avtal. Att slarva med återbetalning av lån och krediter kan få väldigt tråkiga följder, såsom att du får betalningsanmärkningar eller till och med ett ärende hos Kronofogden.
Ett pandemilån av tillfällig art där du vet att du kommer att kunna göra dina månatliga inbetalningar enligt plan, innebär oftast ingen risk.
 

Läs hela inlägget »