svenska snabblån.se

Skuldsaneringslån och skuldfinansiering

Har du tappat kontrollen över dina månadsutgifter eller behöver du bara frigöra ett ekonomiskt utrymme till annat? Då kanske ett skuldsaneringslån är en bra lösning för dig att komma till rätta med din hushållsekonomi igen. Skuldsaneringslån är ett sätt för dig att utan att helt tappa din integritet, själv ta hand om sanering av din privatekonomi.

Låt oss också redan från början vara väldigt tydliga med att skuldsaneringslån inte är detsamma som den skuldsanering som du kan ansöka om hos Kronofogdemyndigheten. Skuldsaneringslån som även kan kallas för skuldfinansiering eller skuldfinansieringslån, är för dig som själv vill ta kontrollen över dina höga kostnader för lån och krediter för att på så sätt få bättre ekonomi snabbt.

Lån för skuldfinansiering sorterade i alfabetisk ordning.

Stora lån även med betalningsanmärkning. Chans för nystartslån trots låg kreditvärdighet.
Använder UC men många förfrågningar behöver inte vara ett hinder.

Skuldfinansieringslån hos Bank Norwegian

Populärt lån där många blir godkända.

Lite högre tolerans än många avseende tidigare skuldbelastning, så länge du har en stadig inkomst.

Bynk är ett bra lån för dig som vill ta tillbaka kontrollen över dina lånekostnader. Att göra en ansökan hos Bynk är väldigt enkelt och du får svar direkt.

En enda ansökan ger svar från upp till 20 olika banker

En enda ansökan ger dig svar från upp till 20 olika banker.
Bara en enda UC-kontroll och du kan snabbt få en uppfattning om din kreditvärdighet.

Skuldfinansiering hos GoodCash

Många förfrågningar hos UC och betalningsanmärkningar behöver inte vara ett hinder för att bli godkänd.
 

Svea Ekonomi har många olika lånelösningar för olika behov. Även du med skuld hos Kronofogden kan ansöka. Inte lika billig ränta som Bynk men godkänner något fler låntagare.

Vad är skuldsaneringslån, skuldfinansiering och skuldfinansieringslån

Alla dessa begrepp har egentligen en och samma innebörd. Det betyder att du själv, utan hjälp från någon annan tar tag i din ekonomiska situation genom att lösa dina gamla lån och krediter i förtid, genom att ta ett nytt lån för att samla ihop allt till ett enda större lån. Ofta är det ett stort lån utan säkerhet och med lång återbetalningstid. Snabblån finns i formen av både mindre lån och större lån, vilket betyder att du antagligen ganska lätt kommer att hitta lån som är passar mycket väl för ändamålet. Räntan är som regel mycket lägre än den ränta du har för befintliga lån och krediter om du räknar ut ett genomsnitt på vad du betalar i ränta och avgifter för dina dyra smålån och krediter som du har idag.

Att man oftast väljer att ta ett lån med lång återbetalningstid har att göra med den längsta möjliga återbetalningstiden för lånet. Ju längre återbetalningstid (även kallad löptid) du har, desto lägre blir nämligen det månadsbelopp som du måste betala. Man ska givetvis tänka på att den ränta man betalar kan bli mycket pengar i det långa loppet om man tar ett samlingslån av det här slaget men i det akuta skedet då du behöver frigöra utrymme i din ekonomi, kanske det inte är den enskilt viktigaste saken i förhållande till det månadsbelopp du har råd att lägga på just lånekostnader.

Skuldsaneringslån utan säkerhet är lån som man kan ansöka om utan att lämna sin bostad eller liknande som säkerhet för lånet. En annan variant är omstartslån som vissa enstaka banker kan tillhandahålla men då krävs säkerhet för lånet eftersom det ofta handlar om att man kanske har skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Skuldfinansiering för privatpersoner

Den typen av skuldfinansiering som vi resonerar kring på den här sidan, är riktat till privatpersoner. En person som är egenföretagare kan som söka skuldfinansiering för privatperson även om man har ett eget företag också vid sidan om. Privatpersoner söker som sagt i huvudsak skuldfinansiering genom att ta ett lån utan krav på säkerhet för lånet. Det är alltid bra att ha en medsökande till lån, särskilt om man av någon anledning misstänker att man har låg kreditvärdighet.

Låna med skuld hos Kronofogden

Om du behöver låna pengar med skuld hos Kronofogden, kommer det att bli mycket svårt för dig att hitta ett lämpligt lån utan säkerhet. Förutsättningen för att få lån trots skulder hos Kronofogdemyndigheten är nämligen att du kan lämna något som säkerhet för lånet. Vanligast är att man lämnar sin bostad som säkerhet för lånet, vilket i sin tur förutsätter att den inte redan är för högt belånad sedan tidigare.

Samlingslån trots betalningsanmärkning

Förutom skuldsaneringslån, skuldfinansieringslån och skulfinansiering, kan man också se och höra om begreppet samlingslån, vilket inte heller har någon avvikande innebörd än de tidigare nämnda. Du kan söka samlingslån för att betala av gamla skulder och krediter även om du har en eller flera betalningsanmärkningar. Kravet brukar oftast vara att du inte har något aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden när du ansöker om lånet. Om du har betalningsanmärkningar kommer du snart att märka att det maximala lånebeloppet kanske är begränsat men det går fortfarande att söka lån med betalningsanmärkning utan krav på säkerhet för lånet.

Skuldsaneringslån utan säkerhet

Det allra mest vanliga alternativet när man vill ta ett skuldfinansieringslån är att det är ett lån utan säkerhet. Som vi nämnt krävs ofta säkerhet av något slag om du har väldigt låg kreditvärdighet med anledning av skuldsaldo hos Kronofogden men grundtanken med skuldfinansiering och skuldsaneringslån är att man tar ett lån för att lösa tidigare lån som också oftast är lån utan säkerhet. Lån utan säkerhet kallas också ibland för blankolån eller blancolån.

Vad är skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten

Skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten är en mycket omfattande och ganska integritetskränkande process där du kommer behöva utlämna detaljer om ditt privatliv på ett sätt som många anser känns ovärdigt. Dessutom finns det aldrig några garantier för att du ska bli godkänd för skuldsanering. Har du inga skulder hos Kronofogdemyndigheten, är det första steget alltid att försöka lösa sin situation på annat sätt än detta. Skuldsanering är den absolut sista utvägen och du bör göra allt som står i din makt för att undvika det in i det längsta.

I korthet går skuldsanering till så här:

 1. Du gör en ansökan om Skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten, via e-tjänst eller på blanketten KFM 9150.
 2. En ganska omfattande och självutlämnande ärendeberedning sätter igång. Du kommer att i detalj få redogöra för vad som gjort att du hamnat i den här situationen och hur dina levnadsvanor ser ut m.m.
 3. Om Kronofogdemyndigheten anser att du uppfyller kraven skickas förslag till dina fordringsägare ut.
 4. Om du blir beviljad skuldsanering kommer du att få ett beslut där det också framgår hur mycket du ska betala av på dina skulder.
 5. Du ska nu betala av dina skulder enligt den beslutade betalningsplanen. Detta tar normalt 5 år och under den perioden måste du leva på existensminimum och kommer inte att kunna lägga några pengar alls på nöjen och annat. Inga nya lån eller krediter kommer att godkännas under den här perioden.
 6. När du fullgjort dina åtaganden och skyldigheter i avbetalningsplanen, är du inte längre skyldig någon något och skulderna avskrivs. Först nu kan du börja ditt nya liv och då förhoppningsvis med ett mer strikt och sunt förhållningssätt till din privatekonomi.

Sanera din privatekonomi enligt SAVER-modellen

Har du tappat kontrollen över din ekonomi? Ligger räkningarna på hög varje månad och får dig att må dåligt på grund av att du knappt får pengarna att räcka till? Det är vanligare än man tror att många personer hamnar i en ekonomisk knipa som måste lösas på ett eller annat sätt. Det sämsta du kan göra i det här läget är att bara sätta på skygglapparna och köra på. Situationen kommer bara att förvärras om du väljer att gå den vägen. Ju förr du tar tag i din situation, desto bättre. Det finns möjligheter och lösningar både för kortsiktiga lösningar och lösningar som är hållbara på lite längre sikt.

När utgifterna är större än inkomsterna tillåter, måste man angripa problemet på flera olika sätt samtidigt om man så snabbt som möjligt ska komma på fötter igen. Att skära ner i utgifterna är i princip alltid det första steget och det ger snabbt resultat för de flesta. Att detta helst ska kombineras med att skaffa mer pengar snabbt är förstås önskvärt. Särskilt om det innebär att man slipper dra på sig påminnelser och kanske till och med betalningsanmärkningar. Man måste göra skillnad på att skaffa extra pengar snabbt och att skapa sig en tillräckligt god inkomst som kommer med regelbundenhet. Visst finns det sätt att tjäna pengar snabbt på och som kan vara återkommande inslag i vardagen för att få de där extra pengarna i plånboken men situationen kommer troligtvis behöva lösas på ett sätt som även fungerar på lite längre sikt.

Vår SAVER-modell tar hänsyn till de kortsiktiga lösningarna gällande både utgifter och inkomster såväl som till mer hållbara lösningar som hjälper dig att både få bättre ekonomi på lång sikt men även för att behålla det läget och inte hamna i en akut ekonomisk situation igen.

För att kort sammanfatta SAVER-modellen så innehåller den flera steg:

 • Synliggöra nuläget
 • Analysera och identifiera åtgärdsalternativ
 • Vidta nödåtgärder
 • Egenmakt och egenkontroll
 • Realisera och vidmakthålla

Det finns ett helt eget avsnitt som handlar om hur du sanerar din ekonomi med hjälp av SAVER-modellen men vi ska ändå kort förklara vad SAVER-modellen innebär.

Synliggöra nuläget – Att synliggöra och få en god bild av hur nuläget egentligen ser ut, kan vara en smärtsam men helt nödvändig process. Det är vanligt att personer vars ekonomi varit dålig en tid, bara ger upp och inte tar tag i situationen och med anledning av det, helt tappar kontrollen över nuläget.

Analysera och identifiera åtgärdsalternativ – När du vet hur ditt nuläge ser ut, är det dags att välja åtgärder för att snabbast möjligt ta tillbaka kontrollen på dina pengar. Det här steget handlar om att prioritera, utvärdera konsekvenser och välja åtgärder. Att göra en liten åtgärdslista brukar normalt ingå i det här steget.

Vidta nödåtgärder – Det är vanligt att nulägesanalysen och valen av åtgärder, visar på behovet av en eller flera nödåtgärder som måste tas omhand omedelbart i syfte att inte göra situationen ännu värre. Hit kan skuldsaneringslån och andra former av skuldfinansiering höra.

Egenkontroll och egenmakt – Att ha kontroll på nuläge, vad man ska göra framåt i tiden och vad som kommer att hända härnäst innebär att man har en planering eller någon sorts handlingsplan för hur vägen till bättre ekonomi ser ut. Det är skönt att äga sin planering och veta att det är egna val och egenmakt som kommer att styra dina vägval framöver. Många mår mycket bättre rent mentalt när man väl kommit fram till en handlingsplan för hur man ska gå tillväga. Att göra en budget som man sedan måste hålla, ingår också i det här steget.

Realisera och vidmakthålla – Nu handlar det om att efter eventuella nödåtgärder, realisera sin handlingsplan. Att jobba med en lista på planerade åtgärder är skönt och många känner att de kan pricka av saker på listan och sedan ”pusta ut” och känna att de gjort allt de kan för stunden. Man kan utforma sin plan på ett sätt som gör att man har den som månadschecklista om man vill.

SAVER-modellen är utvecklad för att hjälpa personer som sitter i ekonomisk knipa att komma tillbaka till en dräglig eller till och med riktigt bra ekonomisk situation. Väljer man att använda modellen i sin helhet så kommer man att ha ett bra verktyg och stöd för att sanera hushållsekonomin på ett systematiskt sätt som blir hållbart även på längre sikt men man kan också använda delar av modellen om man redan har en egen plan för hur man ska gå tillväga för att sanera sig ekonomi.

Ofta ingår att ta ett saneringslån eller skuldfinansieringslån i planen och genomförandet men om du inte tillhör dem som blir godkänd för ett lån för skuldfinansiering, kommer du ändå att ha nytta av SAVER-modellen eftersom man kan genomföra många steg i den även om man inte får eller ens bör söka ett lån som hjälp i sin självsanering.

Den här sidan uppdaterades senast 2020-03-08.