svenska snabblån.se

Pensionärslån och seniorlån

Att låna pengar som pensionär, är inte alltid så självklart enkelt som många kanske tror. Med en stigande ålder och kanske en måttlig inkomst i form av pension sjunker kreditvärdigheten på ett negativt sätt. Nästan inga långivare godtar låntagare som fyllt 80 år men dessförinnan finns det hopp om att kunna bli godkänd för lån även som ålderspensionär.

Här har vi börjat samla bra pensionärslån till rimliga priser, även om man kan tycka att det vore billigare att låna pengar hos "sin vanliga bank".

Lån till pensionärer hos Aasa Kredit
Lån till pensionärer hos Aasa Kredit
Bra pensionärslån hos Aasa Kredit
Bra pensionärslån hos Aasa Kredit

Aasa Kredit har bra lån även för de högre åldrarna, vilket ger även pensionärer en chans till ett lån med hyggliga villkor.

Snabblån för pensionärer blir mer tillgängliga även online

Lån till pensionärer Lån till pensionärer

Lån till pensionärer är något vi tror kommer att öka framöver. Varför skulle en pensionär vara i mindre behov av att låna pengar än andra personer? Det finns dock flera "hakar" med att låna pengar utan säkerhet ju äldre man blir, nämligen bankens sätt att beräkna din återbetalningsförmåga.
Det är vanligt att banker och låneinstitut klart och tydligt anger en lägsta åldersgräns för att låna pengar hos dem. Vissa lån är dock tydliga gällande eventuella övre åldersgränser också men det är inte lika vanligt, därför kan det vara svårt att veta vilka lån utan säkerhet, man kan söka som pensionär.
 

Redan vid 62 års ålder, börjar många lån dra in på möjligheten att få låna pengar men de allra flesta långivare kan godkänna lån några år därefter också. När man däremot börjar uppnå en ålder där man närmar sig 70 år, börjar det bli riktigt svårt att få ett lån. Särkilt om vi talar om lån som är någorlunda billiga och med bra villkor.

Bilden av en ålderspensionär förändras i rask takt och med anledning av goda levnadsförhållanden blir ålderspensionärer både äldre och piggare även i högre ålder. Det aktiva liv man idag lever som pensionär, kanske någon gång ibland också kräver ett lån av enklare slag och det vill vi möjliggöra genom att tipsa om bra lån för pensionärer och yngre personer också för all del.
 

Varför är det svårt att få lån när man blir gammal eller äldre

När en bank eller långivare bedömner en persons betalningsförmåga är det inkomster och förväntad betalningsförmåga framåt i tiden som beräknas. Med andra ord spelar det inte längre någon roll hur mycket du tjänade innan du blev pensionär och inte heller hur din betalningsförmåga sett ut bakåt i tiden. Att låna pengar är som bekant ett åtagande man gör framåt i tiden och därför sätter många banker och långivare en övre åldersgräns för att låna pengar. Dels handlar det helt krasst om levnadstid men också om hur lång löptid du söker lånet på. Ju snabbare avbetalning/kortare löptid desto lättare att bli godkänd för lån som pensionär, förutsatt att du har inkomster som täcker dina utgifter (inklusive lånet du ska ta).

Många kanske tänker att det borde var förhållandevis enkelt att låna pengar även som ålderspensionär, så länge man har tillräckliga inkomster för att täcka sina utgifter. Men det är svårare än många tror att bli godkänd för lån utan säkerhet, i synnerhet om det handlar om stora lån utan säkerhet, vilket nästan är en omöjlighet om man börjar bli lite till åren kommen. Att göra större investeringar som pensionär kan alltså bli ett hinder som många kanske inte alls tänker på innan man hamnar i en sådan situation.

Har man en bostad som inte är alltför högt belånad, kan man ofta låna pengar med sin bostad som säkerhet för lånet men om man inte har det så handlar det om att söka mindre snabblån på upp till uppskattningsvis max 50000 kr. Pensionärslån utan säkerhet kan alltså vara knepigare än man tror, särskilt om man passerat 70-års åldern. Dessförinnan brukar det gå relativt lätt att hitta lån som godkänner pensionärer.
 

Bra pension men blir ändå nekad lån

Även den som har goda inkomster i form av pension, kan bli nekad lån om man uppnått en viss ålder. Åtminstone om det handlar om att låna pengar utan säkerhet. Ska man renovera den bostad som man äger, brukar det inte vara några större problem eftersom det räknas som en investering i den bostad som man alltså behöver sätta som säkerhet för lånet. I vissa undantagsfall går det kanske att få låna pengar på rena kundrelationer om man haft samma bank under många år och det är uppenbart att man behöver pengar för att renovera sin bostad.

Att låna pengar som pensionär om man har säkerhet för lånet, är oftast inte några problem men om man vill söka lån utan krav på säkerhet ställs ett antal krav som kanske känns otydliga om man är pensionär. Vanligtvis finns ett antal ställda krav och villkor för att du ska kunna låna pengar utan säkerhet och det är banken eller långivaren som sätter upp sina egna villkor för vilka krav som ska vara uppfyllda för att söka lån utan säkerhet hos just dem.

De vanligaste kraven som särskilt påverkar äldre låntagare är:
Ålder – Att låntagaren är myndig är alltid ett grundkrav men det är ganska ofta som åldersgränsen för olika lån är högre än så. Det finns också ofta en övre åldersgräns för att få låna pengar, även om den inte beskrivs och debatteras lika ofta. Vissa lån är tydliga i sina villkor gällande övre åldersgräns, medan andra är mer försiktiga och låter varje enskilt fall avgöra. Att det finns en övre åldersgräns för flera lån är egentligen inte särskilt konstigt eftersom det handlar om att långivaren i möjligaste mån vill försäkra sig att personen i fråga hinner och kan återbetala lånet. Framför allt är det lån utan säkerhet som kan ha en övre åldersgräns som villkor. När det gäller lån till bostad eller andra lån med någon form av säkerhet, kan det vara något enklare att få lån trots en hög ålder men även i sådana fall kan det vara riktigt svårt.
Tidigare var den vanligaste övre åldersgränsen för lån utan säkerhet, ofta upp till max 65 - 70 år men det är något som är på väg att i viss mån förändras. Numera finns det lån utan säkerhet för personer på upp till 80 år, vilket är bra anser vi. Vem säger att en person som lite äldre, inte kan vara i lika stort behov av ett lån som en yngre person?

Inkomstkrav - Ett annat sätt för bankerna att komma förbi och slippa ange någon övre åldersgräns är att de utformar kraven på inkomst på ett sätt som syftar till att sorera bort personer som inte är i ”arbetsfört skick”. Det här märks framför allt när det gäller lån som anger att inkomst skall komma från anställning, eget företag eller liknande. Däremot finns det faktiskt lån som också är tydliga med att pensionärer är välkomna att söka deras lån. Ofta står då att inkomsten kan komma från pension.
De lån som anger "deklarerad inkomst" eller liknande, lämnar mer öppet för alla att söka lånet, oavsett vilken inkomstkälla man huvudsakligen har.
 

Svårt att hitta information om övre åldersgränser för lån

Då det slagits fast att diskrimineringslagen äver går att tillämpa på finansiella tjänster, är många långivare försiktiga med att ange någon övre åldersgräns för sina lån. Självklart vill de inte bli anklagade för att diskriminera seniora låntagare. Däremot finns andra sätt för dem att diskvalificera äldre låntagare om de vill så det är oftast lika bra att låta bli att ens söka lån hos vissa banker och långivare.
 

Seniorlån som en fantastiskt bra affärsidé

Bra seniorlån med billig ränta, borde vara en bra affärsidé för väldigt många. Så länge det inte handlar om lån till seniorer som är väldigt överskuldsatta, är det nog förenat med mindre risker att låna ut pengar till en senior än till exempelvis en yngre person med osäker inkomst. Om man därtill tillåter sig själv att generalisera ganska grovt, är de flesta seniorer ofta väldigt noggranna med att betala sina räkningar inom utsatt tid. Seniorer brukar generellt sett vara väldigt pliktskyldiga när det handlar om att betala räkningar och skulder oavsett sammanhang.

Några lån ser vi att de redan nu riktar in sig på marknaden med lite äldre låntagare eftersom man hos flera långivare kan söka lån ända upp tills man fyller 80 år. Men särskilt billiga och förmånliga seniorlån eller billiga lån för pensionärer lyser fortfarande med sin frånvaro.
Vår gissning är att i takt med att levnadsåldern och livsstil förändras kommer fler banker och långivare att förbereda sig för att konkurrera om den här ofta väldigt stabila målgruppen av presumtiva lånekunder.

Här på vår sida kommer vi att presentera alla snabblån för pensionärer och seniorer som vi ramlar över när vi letar efter förmånliga och bra snabblån som man kan söka på nätet och få svar direkt på.
 

Åldersdiskriminering eller inte att inte godkänna lån till pensionärer

Många tvistar om huruvida det är åldersdiskriminering eller inte att inte låna ut pengar till äldre personer. Det finns dock inget rimligt sätt att bedöma detta på och visst finns det domar där äldre personer fått rätt i tvistemålet men det har handlat om personer som är mellan 62-70 år vilket ändå måste betraktas som en ålder då de flesta är i betalningsför ålder.

Det kan nog vara svårt att hävda att det är åldersdiskriminering att inte låna ut pengar till personer som är över 70 år och ingen skulle nog orka gå in i en rättslig tvist i frågan. Om man nu inte vill göra det enbart i syfte att skapa rättspraxis då förstås.
Det är enklare att försöka förhålla sig till det faktum att man har svårare att få lån när man har passerat den normala åldern för ålderspension.
 

Här är några läsvärda artiklar för den som vill läsa mer om problematiken kring pensionärslån och åldersdiskrinimering.

SvD (2017)
Banker nekar pensionärer att teckna bolån.
Aftonbladet (2017)
Statlig bank utreds för åldersdiskriminering, sedan kunder över 60 år har nekats lån.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2018-05-19.