svenska snabblån.se

Lån som tillhör samma företag eller koncern

Tillhör du en av alla dem som sökt runt en del på nätet efter olika kreditlösningar? Då har du säkert lagt märke till att flera lån faktiskt tillhör samma företag eller koncern.

Merparten av kreditföretagen är tyvärr inte är så transparenta i just detta sammanhang. Det är oklart varför men det mest troliga är väl som allt annat, konkurrensfördelarna med att tillhandahålla flera låneprodukter.
Du kanske undrar vad som är bra med att känna till vilka lån som tillhör samma företag och nu ska vi berätta varför.

Vissa företag har nämligen en gemensam kreditlimit för sina lån och andra har det inte. Vad det innebär kommer du att få en mer klar bild av snart.
 

Gemensam kreditlimit

Med en gemensam kreditlimit menas att din totala skuld hos ett kreditföretag kan uppgå till en viss gräns och att de lån du tar, läggs ihop och bildar en gemensam kreditgräns.
Det är inte alla företag som är öppna och transparenta med detta och därför kan du ibland få avslag på din ansökan, utan att egentligen förstå varför det blev så.
 

Flera lån samtidigt eller inte

Vissa låneföretag begränsar inte den gemensamma lånegränsen utan väljer redan från början att bara ge ett lån åt gången. Det innebär att man inte alls kan få flera olika lån samtidigt även om man är långt ifrån de olika max lånebelopp som respektive låneprodukt har.

Att lägga ner tid och energi på att söka olika lån för att sedan få ett avslag är det ingen som blir särskilt lycklig av. I de lägena är det väldigt bra att redan från början veta vilka lån som tillhör samma företag och vilka lån man kan söka och bli godkänd för samtidigt.

Sammankopplad information i företagens kundregister.
Inom en och samma koncern är det mycket vanligt att det endast finns ett enda kundregister. I de fallen står det ofta i det "finstilta" att du medger att "dotterbolag" och dylikt ska få ta del av den information du lämnar när du söker ett lån. Detta gäller exempelvis alla låneprodukter hos Thorn Svenska AB.

I andra fall när ett och samma företag står bakom många olika lån, är det ganska givet att det bara finns ett enda kundregister, vilket inte är något konstigt med.
 

Samma företag - olika lån och priser

Det som är mest förvånande, är att ett och samma företag kan ha många olika låneprodukter eller så kallade varumärken med väldigt olika priser och villkor. Det förekommer att ett enda företag har så många som 5-6 olika lån med fullständigt olika villkor och priser. I de sammanhangen är det förstås viktigt att välja det billigaste och bästa av alternativen redan från början.

Det går nämligen inte att byta till ett annat lån inom företaget senare, bara för att man för sent råkade upptäcka att man sökte det dyraste lånet de hade. Ett exempel på ett sådant företag som (enligt vårt sätt att se på det) kanske har lite för många varumärken är S&A Sverige AB. Deras lån är extremt likvärdiga i precis allt annat utom priset som skiljer sig extremt mycket. Och det är ju ändå priset på olika lån som vi konsumenter är mest intresserade av. S&A Sverige AB råkar dessutom ha ett av Sveriges billigaste snabblån samtidigt som de har några av de allra dyraste varianterna också. Här gäller det verkligen att hålla tungan rätt i munnen och välja rätt lån från början, annars kan det bli ganska dyrt.
 

Positivt eller negativt för konsumenterna

Om marknaden utvecklas till att domineras av ett allt för litet aktörer med många olika produkter, är sällan till fördel för oss konsumenter oavsett vilken vara eller tjänst det handlar om. Vi kan exempelvis luras att tro att det finns flera olika separata företag inom området, än det finns i verkligheten. Det kan i sin tur leda till att vi i tron om att vi söker lån hos olika aktörer, egentligen är begränsade i våra valmöjligheter så till vida att samma företag står bakom flera olika varumärken.

En ökad konkurrens är också i de flesta fall till fördel för oss konsumenter. Då hjälper det oss inte att ett och samma företag har många olika lånelösningar inom exakt samma kategori av lån. Det är nämligen ganska ovanligt att man ser ett företag ha flera olika varumärken som kvalar in inom helt olika kategorier av lån. Tvärtom är det ofta lånelösningar i precis samma nisch. Exempelvis kan ett företag ha många olika varumärken inom lånekategorin snabblån utan UC kontroll.

Det enda positiva effekten för oss som konsumenter, är möjligen att vi kan välja det billigaste alternativen. Det förutsätter förstås att vi besitter förmågan att jämföra på ett kritiskt och korrekt sätt. Oavsett vad vi väljer att göra så är det ändå räntan som är den enskilt största kostnaden för oss när vi tar ett banklån.
 

Fördelar för kreditföretagen

Under förutsättning att man borser från det administrativa arbete som följer med att kanske ha samma kund för flera av sina låneprodukter, är det bara fördelar för kreditföretagen.
Dels kan de lättare komma över större marknadsandelar inom sin nisch men de kan också lättare automatisera sina handläggningsprocesser. Avgränsningarna kan sättas tydligare i automatiska godkännandeprocesser om man nu skulle råka ha lite olika krav för olika varumärken. Det kan exempelvis handla om ålderskrav eller inkomstkrav och andra delar som kan automatiseras.
 

Slutsatser och lärdomar

Sammanfattningsvis kan man väl säga att det ger oss konsumenter mer att försöka hålla reda på när samma företag står bakom flera olika lån. Så länge det fortfarande finns en någorlunda sund och tillräcklig konkurrens, behöver det inte medföra några större nackdelar.

De personer som tar sig tiden att jämföra företagets olika produkter innan de går till beslut, har mer att tjäna på detta än de som tycker att det är svårt och komplicerat att göra olika jämförelser.

För oss konsumenter vore det allra bästa om konkurrensen inom snabblånebranschen blev hårdare, då pressas kreditföretagen till att ge oss bättre villkor och lägre räntor. Vid en hårdare konkurrens skulle också eventuella fördelar med att ha väldigt många olika varumärken i ett och samma företag också minska.

Titta vilka snabblåneföretag som står bakom olika lån.