svenska snabblån.se

Bli skuldfri så snabbt som möjligt

Vill du ha tips och råd om hur du kan bli skuldfri på snabbast möjliga sätt? Har du för mycket skulder och kanske rent av betraktar dig själv som överskuldsatt? Oavsett vilken situation du befinner dig i, är det för många en dröm att bli skuldfria så snabbt som möjligt för att skapa ekonomiskt utrymme för annat.

Ekonomisk frihet Ekonomisk frihet

Med mindre skulder kommer du att känna en frihetskänsla som har svårt att infinna sig när man är skuldsatt och lägger mycket pengar varje månad på att betala av skulder, lån och krediter av olika slag.

De flesta känner sig vid gott mod när de lånar pengar eller köper saker på avbetalning för att sedan känna sig ganska tyngda av långa återbetalningsplaner som kanske känns oändliga. Det är vid sådana tillfällen som många önskar att de kunde bli skuldfria snabbare.
 

Stor skuldbelasning Stor skuldbelasning

Många skulder blir snabbt till stor belastning för månadsbudgeten och genom några enkla tips och lite disciplinerad planering, kan du bli skuldfri snabbare än om du bara låter allt rulla på i vanlig takt.

Vi ska dels visa på lite räkneexempel och dels tipsa om hur du kan skaffa mer pengar för att amortera i snabbare takt.

Vi kommer att rikta in oss på två olika metoder. Den första är snabbast och går ut på att dels söka lån för skuldfinansiering för att samla ihop gamla skulder i kombination med att öka amorteringstakten. Den andra metoden kräver inga nya lån men tar ofta lite längre tid. Båda metoderna går ut på att skapa utrymme för att göra extra amorteringar och på så sätt bli skuldfri snabbare.
 

Egen skuldsanering - städa upp i dina finansiella åtaganden

Genom att först sätta dig ner och räkna ut hur mycket du betalar varje månad för lån, avbetalningsköp och andra krediter är tanken att du ska få en uppfattning om nuläget. De flesta blir förskräckta över hur stor procentuell andel av sin lön de lägger på räntor och amorteringar för sina skulder.

Den här metoden bygger på att du först slår ihop dina lån och krediter till ett enda lån och på så sätt skapar du dig ett utrymme att få mer pengar över. De pengar du får över, ska du lägga på extra amorteringar på ditt nya lån.
 

Exempel 1.
Låt oss säga att du har några olika lån och krediter som du sammanlagt betalar 3000 kr per månad för (inklusive ränta, amorteringar och eventuella fakturaavgifter).
Om vi räknar lite grovt för att kunna ge ett enkelt exempel kan vi säga att de består av följande:
- 200 kr olika avgifter,
- 1000 kr ränta
- 1800 kr är rena amorteringar.

Om du samlar ihop alla dessa till ett enda lån, ökar chansen att få lägre ränta totalt sett och du får bara en eller kanske inte någon fakturaavgift.
Då skulle dina 3000 kr kunna fördelas så här:
- 40 kr fakturaavgift
- 500 kr ränta
- 2460 kr i rena amorteringar

I detta exempel ökar du dina amorteringar med 660 kr redan den första månaden. Eftersom du gör detta, kommer räntorna att sjunka snabbare och för nästkommande månad kommer amorteringsdelen att öka ännu mer. Detta gör att du snabbar upp din amorteringstakt med över 36% redan från första månaden.
 

Amortera med snöbollseffekt Amortera med snöbollseffekt

Den här snöbollseffekten är mycket effektiv för att bli skuldfri mycket snabbare än du anar. Det allra bästa är om du samtidigt har möjlighet att göra extra amorteringar lite då och då, vilket ökar takten på amorteringarna ännu mer.

Att bara lägga ett par hundralappar extra i amortering varje månad, kommer snabbt frigöra pengar som du skulle ha betalat i ränta och du kan amortera ännu snabbare.
 

Betala av ett lån i taget

Du kan också städa upp utan att ta ett nytt lån men det tar lite längre tid. Den här metoden går ut på att från början betala lite extra på den minsta av dina skulder, för att snabbt få mer utrymme över för nya extra amorteringar utan att höja dina månadskostnader nämnvärt.

Exempel 2.
Vi säger att du har totalt 50 000 kr i skulder som du varje månad betalar på enligt följande:
Skuld A: 25 000 kr - betalar 1000 kr per månad (ränta och amortering + avgifter)
Skuld B: 15 000 kr - betalar 800 kr per månad (ränta och amortering + avgifter)
Skuld C: 10 000 kr - betalar 700 kr per månad (ränta och amortering + avgifter)

Du koncentrerar dig på att betala av det minsta lånet först, alternativt kan du välja det lånet som är högst ränta. Det väljer du själv utifrån vad som kommer att frigöra mest utrymme snabbast.
Vi utgår i detta exempel från att skuld C också är det lån/kredit med dyrast ränta för enkelhetens skull. Om du satsar några hundralappar extra varje månad på skuld C kommer du att märka att amorteringsdelen ökar och räntedelen minskar ganska snabbt.

När du fått ner kostnaden för lån C till under det ursprungliga på 700 kr per månad, fortsätter du ändå att betala minst 700 kr på skuld C. Även om det kan vara frestande att betala mindre när fakturorna är på mindre belopp, så kommer den här metoden att göra att du kommer att betala av skuld C snabbare än din ursprungsplan.

Nästa steg är mycket viktigt för att maximera snöbollseffekten ännu mer. När skuld C är avbetald och du bara har skuld A och B kvar ska du ta de 700 kr som skuld C kostade när du hade den och lägga på någon av de andra skulderna. Om du exempelvis lägger de 700 kr på skuld B kommer du näsan att dubbla dina amorteringar direkt från första månaden och skulden kommer att bli avbetald ganska snabbt. Du ska alltså betala in 1500 kr per månad på skuld B tills den är helt återbetald.

Det sista steget i det här exemplet blir att du kommer att lägga alla pengarna på skuld A. Skuld A har förmodligen minskat ganska mycket redan men principen bygger på att du ska betala in 2500 kr per månad på skuld A tills den är tilll fullo återbetald.

Beroende på om du har rak amortering eller annuitet kan du kanske lägga upp det hela ännu mer effektivt. Det viktiga är att du fortsätter att betala minst 2500 kr per månad hela tiden för att bli skuldfri snabbare istället för att få några fjuttiga hundralappar över varje månad genom att räkningarna för respektive skuld blir lite mindre i takt med att räntan sjunker. Vilket av lånen du ska välja att betala av först, beror på vilket av dem som frigör störst utrymme snabbast.
 

Har du redan hamnat i skuldfällan?

Om du redan har hamnat i skuldfällan och inte kan använda någon av dessa metoder, är det bråttom att skaffa extra pengar som du ska använda till att göra extra amorteringar på dina skulder med högst räntekostnader. Om du redan jobbar heltid, kan det finnas öppningar till att skaffa extrainkomster av olika slag för att på så sätt komma i ordning med hushållsekonomin.

Den som har hamnat i skuldfällan, kanske inte tror att det finns möjligheter att reparera sin ekonomi, vilket oftast inte stämmer. De allra flesta har goda möjligheter att få bra ekonomi om de kämpar hårt och följer en budget på ett disciplinerat sätt.

Att göra en budget kan av många uppfattas som urtrist men när du väl kommit igång kan det faktiskt vara ganska roligt att kunna följa och framför allt ta kontrollen över dina pengar. Att göra en enkel budget behöver inte ens vara särkilt svårt och de allra flesta kan göra det bara med hjälp av penna och papper.

Skaffa mer pengar i kombination med att göra av med mindre, är det enda och mest effektiva sättet att ta sig ur skuldfällan som så många lätt hamnar i. Att bara ge upp och låta allt löpa på även om din ekonomi blir sämre och sämre för varje månad, är förmodligen helt förödande.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2018-04-07.