svenska snabblån.se

Skuldsanering - Kronofogdemyndigheten

Skuldsanering Skuldsanering

Oavsett om du tillhör dem som bara är nyfikna på hur det fungerar eller om du faktiskt tillhör en av dem som just nu lever med skulder som du saknar förutsättningar att någonsin kunna betala tillbaka, kan du hitta vägledning här om vad skuldsanering egentligen är.

Blanda inte ihop skuldsanering och skuldfinansiering (även kallat skuldsaneringslån) som är en helt annan sak och ofta det man bör pröva att göra innan man ansöker om skuldsanering.

Den grundläggande tanken med skuldsanering är att en överskuldsatt person, får en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och kan komma tillbaka till ett liv med normal delaktighet. Med delaktighet avses att en person som lever som överskuldsatt, lätt kan hamna i ett långvarigt utanförskap.

En annan del av idén med skuldsaneringslagen är att borgenärerna (de du är skyldig pengar) i normalfallet kan få åtminstone en del av sina fordringar betalda av dig.

När kan man söka skuldsanering

Frågan om när och vem som kan söka skuldfinansiering finns inget kort och generellt svar på. Att göra en ansökan kan förvisso vem som helst göra men om den sedan kommer att gå igenom är en helt annan fråga.

Du behöver först bedöma att du själv uppfyller några grundvillkor. Om du själv anser att du gör det, kan du göra en ansökan hos Kronofogdemyndigheten.

Grundvillkoren som Kronofogden kommer att ta hänsyn till när de tittar på din ansökan är:

 • Du är så pass överskuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på väldigt många år.
 • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden i det stora hela.
 • Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor här, arbetar här eller har dina skulder här.
 • För dig som har en enskild firma ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.
 • Du får inte ha ett näringsförbud i dag.
Sedan den nya lagen kom 2016 kan du som har haft skuldsanering tidigare, möjlighet att ansöka om skuldsanering igen. Du behöver dock ha särskilda skäl för att få skuldsanering godkänd ännu en gång.

Hur ansöker man om skuldsanering

Ansökan gör du hos Kronofogdemyndigheten och du kan göra den via e-tjänst eller på en vanlig blankett. Vill du använda e-tjänsten, behöver du logga in med e-legitimation för att komma åt ansökan.

Om du har förmågan, kan du ansöka själv eller kontakta en budget- och skuldrådgivare hos din hemkommun, för att få hjälp. På din kommuns eller på konsumentverkets webbplats kan du läsa om budget- och skuldrådgivning. Det finns också möjlighet att besöka Hallå Konsument där du enkelt kan göra en sökning efter en budget- och skuldrådgivare nära dig.

Vad behöver man förbereda inför ansökan om skuldsanering?
När du ansöker ska du så specifikt som bara är möjligt, uppge de skulder du känner till. Du ska kunna beskriva hur stora de är och vem det är du är skyldig pengar. Om du inte kommer ihåg eller har tappat greppet helt om dina skulder kan din senaste deklaration vara till hjälp. I den framgår en del av dina skulder. Gå igenom eventuella kravbrev och läs ut vilka skulder du har. Skulder utomlands och skulder till släkt, vänner och bekanta ska också finnas med i din ansökan. De omfattas också av skuldsaneringen. Likaså ska du inte glömma bort skatteskulder och studieskulder. Sammanfattningsvis ska du försöka komma ihåg varenda liten skuld du har om det är möjligt.

Vi är väl medvetna om att långvarig stress med anledning av betalningssvårigheter kan göra det svårt att komma ihåg alla skulder och det är inte heller ovanligt att man efter en lång tids utanförskap med anledning av sin ekonomiska situation också mår psykiskt dåligt.
Även om ansökan tar lite tid och svaret från Kronofogdemyndigheten också kan dröja flera månader, så är det mödan värt ifall du blir godkänd för skuldsanering eftersom det ger möjlighet till en nystart som du kanske knappt vågat fantisera om.

När du väl skickat iväg din ansökan kan det ta några månader för Kronofogdemyndigheten att besluta om du ska få skuldsanering. Under den här tiden är det viktigt att du inte drar på dig några nya skulder. Tänk också på att prioritera att betala dina vanliga kostnader, till exempel hyra, el- och telefonräkningar, tv-avgift och eventuellt underhåll till barn. Har du redan utmätning på din lön, kommer den att fortsätta fram till beslut om eventuell skuldsanering.

Ansök om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten.

Sök skuldsaneringslån innan du söker skuldsanering

Skuldsanering genom Kronofogdemyndigheten är ofta en psykiskt krävande process både när det gäller själva ansökan och de frågor man förväntas kunna besvara vid kompletteringar. Det är ganska utlämnande att söka skuldsanering och om beslut fattas om att du ska få skuldsanering kommer det beslutet att offentliggöras, vilket kan vara värt att veta. Om Kronofogdemyndigheten fattar beslut om att inleda skuldsanering offentliggörs beslutet genom en annons i Post- och Inrikes Tidningar.
Det är alltså en ganska smärtsam process att ha skuldsanering och tillhör du dem som kanske fortfarande kan se någon möjlig utväg på annat sätt, bör du alltid pröva de utvägarna först innan du söker skuldsanering hos Kronofogden.

En åtgärd som många kanske glömmer att den finns är att själv ta tag i sina skulder och söka ett lån för skuldfinansiering som en tänkbar utväg. Den här typen av lån kallas ofta också för skuldsaneringslån eller skuldkonsolidering. Genom att vidta den typen av åtgärd, kanske du kan rädda din ekonomi utan att blanda in Kronofogdemyndigheten. Tänk på att inte vänta med detta tills det är för sent så till vida att du redan fått skulder hos Kronofogdemyndigheten, det försvårar nämligen dina möjligheter till att själv sanera din ekonomi genom ett lån.

Skuldsaneringslag (2016:675)

Första lagen om skuldsanering i Sverige kom år 2006 och har sedan ändrats några gånger sedan dess. Den för tillfället senaste förändringen gjordes nu under 2016.

Skuldsaneringslag (2016:675) - Svensk författningssamling 2016:675. Lagen har funnits ett antal år men så sent som 2016 gjordes ett antal väsentliga förändringar.

Nytt i skuldsaneringslagen från den 1 november 2016:
Den 1 november 2016 ändrades lagen om skuldsanering och det kom en ny lag om vanlig skuldsanering. Lagen innehåller flera viktiga nyheter och gäller dig som får skuldsanering efter 1 november 2016.

 • Du kan ansöka digitalt via Kronofogdemyndighetens e-tjänst.
 • Det är enklare att ansöka – tidigare behövde du lämna väldigt detaljerade uppgifter om dina skulder. Numera räcker det att du anger ungefärliga (men försök ändå vara så noga som möjligt) skulder du känner till och ett uppskattat belopp för varje skuld du har.
 • Du ska börja betala in pengar direkt vid Kronofogdemyndighetens beslut om att inleda skuldsanering. Tanken med det förfarandet, är att din skuldsanering ska komma igång så fort som möjligt.
 • Du ska göra dina inbetalningar till Kronofogden och de förmedlar sedan vidare betalningarna till dem som du är skyldig pengar.
 • Juni och December är betalningsfria månader (du betalar alltså bara 10 månader per år)
 • Har du väldigt goda skäl kan du få avbetala under kortare tid än de normala fem åren som tidigare har varit obligatoriska.
 • Möjligheten att få skuldsanering mer än en gång i livet är något större än tidigare.

Det har också kommit en helt ny lag om skuldsanering för företagare. Den vänder sig till dig som är eller har varit involverad i en näringsverksamhet.

För dig som vill fördjupa dig i lagtexten om både vanlig skuldsanering och skuldsanering för företagare, rekommenderar vi att du läser på regeringens hemsida.

För dig som vill göra ansökan om skuldsanering, hänvisar vi dig till sidan där du kan söka skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2018-02-04.