svenska snabblån.se

Ränta i teori och praktik

Vad är ränta? Vad är ränta?

Ränta som begrepp har de flesta som tänker låna pengar, hört talas om men vad betyder ränta egentligen och hur fungerar det? Kanske står du inför att låna pengar och känner att du vill skaffa dig lite mer kunskap och information om vad lånet du tänker ta egentligen kommer att kosta dig i ränta.

Den här sidan riktar sig till dig som har begränsade eller låga kunskaper om ränta.

Dels finns svaren på vanliga frågor som gäller ränta men det finns också exempel på beräkningar. Vi behandlar också skräckexempel på hur du kan bli lurad när det handlar om så kallade "räntefria avbetalningar" och dylikt.

Vanliga frågor och svar som handlar om ränta (FAQ)

Vad är ränta?

Ränta är den del av ditt lån som inte utgör själva avbetalningen av din skuld. Den del av dina vanligtvis månatliga inbetalningar på ditt lån som minskar din skuld, kallas för amortering. Utöver amortering tillkommer den kostnad som det innebär för dig att ta lånet.

Den kostnaden kallas för ränta och kan beräknas dels som nominell ränta men också som effektiv ränta.
I klartext kan man säga att räntan är priset du får betala för att låna pengar.

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta är den räntesats som ditt lån har. Räntan anges i procent (%) och beräknas på din aktuella skuld månad för månad. Om du ser att en nominell årsränta är exempelvis 12% ska den räntan delas med 12 för att du ska se vilken ränta du har för varje enskild månad som du har lånet.

I vissa fall anges den nominella räntan i månadsränta och då ska du göra tvärtom för att få fram din nominella årsränta.

Här finns ett exempel på ett lån på 20 000 kr med rak amortering och en nominell årsränta på 12%. Den totala nominella räntan för det här exemplet blir 1 300 kr men det förutsätter att det INTE tillkommer några andra avgifter. Ditt totala månadsbelopp att betala sjunker allt eftersom din återstående skuld minskar.

Nominell ränta för ett lån med rak amortering.
Nominell ränta för ett lån med rak amortering.

Nästa exempel illustrerar ränteskillnaden mellan olika amorteringsplaner med samma nominella årsränta på 12% och samma löptid på 12 månader. Detta är ett exempel på ett annuitetslån (där du betalar samma belopp varje månad) och den totala räntan landar på 1 323,69 kr.

Räntan blir alltså högre när du tar ett annuitetslån. Kom ihåg att den nominella räntan är helt utan andra eventuella tillkommande avgifter.

Nominell ränta för ett annuitetslån
Nominell ränta för ett annuitetslån

Vad är effektiv ränta och när används den?

I effektiv ränta skall lånets totala kostnader vilket i sig inte är särskilt avancerat eller svårt. Det är den nominella räntan plus eventuell uppläggningsavgift, aviavgifter och annat som ska ingå.

Däremot är själva beräkningsformeln av effektiv ränta ganska avancerad som kan vara lite knepig att räkna ut. Det är också en av anledningarna till att bankerna enligt Konsumentkreditlagen, är ålagda att redogöra för den effektiva räntan i låneavtalet. Lagen reglerar även hur den effektiva räntan ska beräknas.

Ofta kan man bli förvånad över hur mycket den nominella och den effektiva räntan skiljer sig. Effektiv ränta styrs av två saker, månatlig betalning (som i sin tur styrs av nominell årsränta, lånebelopp och antalet återbetalningsperioder) och antalet återbetalningstillfällen under ett år.
Ju högre årsränta och fler betalningstillfällen (längre återbetalningstid), desto högre effektiv ränta.

För att visa på vilken skillnad det kan vara på nominell och effektiv ränta finns här två räkneexempel av effektiv ränta på två typiska “räntefria” avbetalningsköp:

Exempel 1: Ett lån på 2000 kr till 0% nominell ränta med en återbetaningstid på 12 månader och 395 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 111,20 %.

Exempel 2: Ett lån på 5000 kr till 0% nominell ränta med en återbetaningstid på 12 månader och 295 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 27,42 %.

Som du kan se kan den effektiva räntan på till synes billiga lån vara mycket hög. Därför är det viktigt att alltid fråga efter den effektiva räntan innan du ska låna pengar. Man inser också snabbt vikten av att vara vaksam innan man köper saker på "räntefri avbetalning" i olika butikskedjor och liknande.

Framöver kommer vi att fördjupa oss ännu mer och förklara i detalj hur effektiv ränta räknas ut.

Ränta - snabbkurs för dummies

Kanske har begreppet ränta, klarnat något allt eftersom du jobbat dig igenom den här sidan. Förhoppningsvis har du förstått det grundläggande som finns att veta om ränta och vad det är för något men kanske du ännu inte förstått hur räntan beräknas och hur det hänger ihop?

Var inte orolig, du är långt ifrån ensam om att tycka att det är svårt med ränta.

Här kan du titta på en bra och enkel grundkurs i hur ränta fungerar och vad hur räntan påverkas av amorteringsbeloppet.

Filmen kommer att beskriva hur man räknar ut räntan på ett lån, vilket kan räknas om på vilket lån som helst med vilken löptid och ränta som helst!

Den här sidan uppdaterades senast 2019-02-22