svenska snabblån.se

Nyheter och artiklar om ekonomi

Här samlar vi nyheter, artiklar och även länkar till sidor som kanske berör dig och din privatekonomi.

Fler och fler upptäcker att de har lägre kreditvärdighet än de kanske trott. Låg kreditvärdighet kan uppstå av många olika anledningar men de vanligaste är: Många UC förfrågningar, tidigare skuldsättning, låga inkomster i förhållande till förväntade utgifter och betalningsanmärkningar.

Den som har drabbats av låg kreditvärdighet kommer att ha en låg kreditscoring när låneföretagen inhämtar en kreditupplysning. Särskilt mycket påverkas kreditupplysningar som beställs av företaget UC, då deras scoring även baseras på antal förfrågningar sedan tidigare, vilket drar ner kreditscoringen hos UC.

Här finns de bästa tipsen på olika lån när du vill låna pengar trots låg kreditvärdighet.
 

Förbättrad kreditvärdighet på kort sikt

Genom att vidta ett antal åtgärder, kan du förbättra din kreditvärdighet på kort sikt. Oavsett vad skälet till din låga scoring är, kommer detta förmodligen att hjälpa dig.

  1. Avsluta krediter som du inte använder. Många har te.x. olika krediter i klädaffärer och annat. Det kan vara IKEA-kort, H&M kredit, Stadium och andra former av krediter som man kanske inte tänker på. Om du har lite att betala på dem innan du kan avsluta dem, kan det faktiskt vara värt att göra det för att få bort en av alla krediter i din kredithistorik.
  2. Förhandla ner din hyreskostnad (om det går) eller ta in en inneboende så att din del av hyran blir lägre. Detta förbättrar din lånekalkyl väsentligt eftersom det handlar om fasta månatliga utgifter.
  3. Byt elabonnemang och telefonabonnemang så att du får ner månadskostnaden även för detta. Det kommer också att påverka din lånekalkyl.
  4. Förhandla om priset på dina försäkringar. Det kommer också att påverka dina månatliga fasta utgifter och förbättra din lånekalkyl.
  5. Börja åka kollektivt till jobbet istället för bil (om det går). Genom att göra det kanske du även här sparar in en del på fasta månatliga kostnader.
  6. Samla ihop gamla lån och krediter till ett enda samlingslån, som gör det billigare i det stora hela. Bra lån för dig som vill ta ett samlingslån trots låg kreditvärdighet finns, du kan till och med lägga till en extra lånedel att använda till vad du vill.
  7. Vill du inte ta ett samlingslån utan vill ta ett helt nytt lån, kan du innan det försöka förhandla ner din ränta på befintliga lån. Genom att kontakta dina långivare kan det mycket väl vara fullt möjligt att få billigare lånekostnader på de lån du redan har. Räntan är den enskilt viktigaste delen att få ner, även om du kanske också kan se över möjligheten att ta e-faktura och autogiro för att slippa onödiga aviavgifter.
  8. Undvik att söka fler lån som använder UC om det är möjligt. Olika långivare har olika höga trösklar och acceptansnivå för antal tidigare UC kontroller det senaste året. Det finns dock lån som använder UC men som inte alls är särkilt nogräknade när det handlar om just antal förfrågningar hos UC.

Långsiktigt bättre kreditscoring

Alla de åtgärder som vi nämnt under tidigare avsnitt om att skaffa bättre scoring på kort sikt, är även lämliga att vidta om du vill skaffa bättre kreditvärdighet på lång sikt.

Genom att vårda din privatekonomi på ett sunt och klokt sätt, kan du succesivt förbättra din kreditvärdighet. Låt oss säga att du går i tankarna att köpa en bostad eller ta ett stort lån till någon annan investering. Då vill du vid lånetillfället ha så bra kreditvärdighet som möjligt, för att få så bra och billig ränta som möjligt.
 

Genom att sänka dina befintliga skulder och samla ihop dem till ett enda lån, kommer din kreditvärdighet att förbättras avsevärt bara av det. Ta ett snabbt och enkelt samlingslån online så kommer du inte bara att få mer pengar över varje månad, din scoring blir bättre ganska snabbt.

Genom att försöka amortera smart och få ner dina befintliga skulder i snabbare takt, kanske du hinner förbättra din scoring tills det är dags att söka ett nytt lån.

Det är viktigt att du inte ansöker om mer än ett fåtal olika lånelösningar om de använder UC kontroll. Du vill inte ha flera förfrågningar hos UC och eftersom de sparas i 12 månader, är det bäst att söka lån som inte använder UC i första hand. Är det inte möjligt, bör du vända dig till en bank där du tror att det är ganska säkert att du blir godkänd eftersom det annars blir en förfrågan i onödan.

Öka inte på antalet krediter och lån. Sträva efter att minska dem både till antal och självklart också skuldsummorna.

Har du låg kreditvärdighet med anledning av betalningsanmärkningar, behöver du ta reda på när anmärkningarna kommer att försvinna ur kreditupplysningsföretagens register. En anmärkning finns kvar i 3 år efter att du har betalat skulden som anmärkningen avser. Det kan tyckas som en lång tid men det är bara att bita ihop och kämpa på tills det gått tre år. Sedan försvinner de och du kan åter igen få billigare lån. Att låna trots betalningsanmärkning är ganska lätt om du inte har några allt för färska anmärkningar de senaste 6 månaderna.

Har du låg scoring på grund av att du är överskuldsatt och har hamnat i en skuldfälla? Då är det dags att ta tag i situationen innan du tappar kontrollen över din ekonomiska situation. Många hamnar i en mycket obehaglig skuldfälla som är svår att ta sig ur även om det är fullt möjligt om du lägger ner lite kraft och energi på det innan det är för sent. Genom att skaffa bättre ekonomi kan det vara enklare att ta tag i situationen med en eventuell skuldfälla också.

Hög ålder kan vara en anledning till låg kreditvärdighet. Ålderspensionärer får ofta avslag på låneansökan på grund av att de förväntas ha en begränsad återbetalningsförmåga. Detta är ofta en helt felaktig generalisering och gränsar till åldersdiskriminering, även om det är väldigt svårt att bevisa.
Den som vill söka efter lån som ålderspensionär, kan tyvärr få leta ganska länge innan de hittar lån för äldre personer.
 

Läs hela inlägget »

Att det kan vara svårt att få lån som pensionär är tyvärr ingen nyhet för många. Att det finns undre åldersgränser för lån är lättare att förstå medan en allt mer åldrande befolkning också kan ha lånebehov.

Att vara i behov av lån har egentligen inget med ålder att göra. Att inte unga personer ska skuldsätta sig för mycket finns det förstås poänger med när det gäller åldersgränser för lån men att det är svårt för äldre personer att få banklån är värre. Det är ibland frågan om åldersdiskriminering och ren kränkande särbehandling när det kommer till tillgängligheten på pensionärslån.

Nu är listan på billigaste lånen för pensionärer uppdaterad och vi jobbar ständigt med att ta kontakt med olika banker och långivare för att förhöra oss om deras övre åldersgränser för lån.
 

Lån utan övre åldersgränser angivet

Det är väldigt vanligt att banker och långivare inte anger sina övre åldersgränser öppet på sina hemsidor. Kanske har det att göra med att de inte vill riskera att generalisera på grund av ålder offentligt.

Det är med andra ord svårt att vid en första anblick veta vilka övre åldersgränser för lån en långivare egentligen har. Visst förstår vi alla att det är en individuell bedömning som gäller men ingen vill riskera att söka lån som det egentligen på förhand är omöjligt att få på grund av för hög ålder.

Den som vill riskera ett antal UC kontroller för att ändå kanske få avslag på sin låneansökan, kan förstås söka olika lån man kan hitta online. Den som vill slippa surfa runt för att bara bli irriterad över otydlig information och dolda övre åldersgränser kan istället ta det säkra före det osäkra. Lån utan övre åldersgränser angivna finns det gott om.
 

Gammalmodigt med övre åldersgränser

Eftersom skulder som regel återbetalas extra noga av äldre och mer ansvarstagande personer än den som är ung och gör misstag med anledning av oerfarenhet, är det gammalmodigt att ha åldersrestriktioner för äldre personer som vill låna.

Viss kan det vara förknippat med en del risker att ge lån till äldre personer men det är helt felaktigt att anse att de riskerna skulle vara så avsevärt mycket större än för övriga åldersgrupper.
En pensionär har ofta en stadig och regelbunden inkomst och många har väldigt lite skulder sedan tidigare då man ofta hunnit betala av tidigare lån. Det kan till och med vara så att det finns större chans att en pensionär äger sin bostad och därmed finns det säkerhet för lånet.
 

Låg kreditvärdighet som pensionär

Låg kreditvärdighet kan uppstå för vem som helst, när som helst. Lite oförutsedda händelser som gör att man behöver låna mer under en tid, låg inkomst, hög ålder, låg ålder eller stora lån sedan tidigare, bara för att nämna några av de många orsaker som kan finnas.

Den som har många skulder sedan tidigare kanske vill ta tillfället i akt och samla ihop lån även om man är pensionär. Det är fullt möjligt att hos vissa långivare låna pengar trots hög ålder. Den som vill undvika UC kontroller kan också få pensionärslån utan UC även om de lånen inte har ett rykte om sig att vara de allra billigaste lånealternativen.

Den individuella räntan kan vara ett problem för personer med låg kreditvärdighet. Räntan beräknas ofta utifrån risken för att personen i fråga inte ska kunna betala sina skulder rätt var det är. Detta kan man tycka är helt knasigt eftersom den som har låg kreditvärdighet kanske är den som är i allra störst behov av att få låna pengar till låg ränta.

Något som däremot kan anses som lite mer befogat, är lånets tidslängd. Det är fullt rimligt att man vill att en person som är äldre, ska återbetala sitt lån inom rimlig tid eftersom alla kanske inte lever och är betalningsföra fram till en ålder av 100 år. Det är ofta lättare att få lån om man äger en bostad som kan stå som säkerhet för lånet. Den som inte tror sig få betalningsproblem, kan lugnt ställa sin bostad som säkerhet.
Även om du skulle få tillfälliga betalningsproblem, är det högst osannolikt att du skulle bli av med din bostad och ställd på gatan.

Det finns uppmärksammade fall av åldersdiskriminering både när det gäller ålderspensionärer och sjukpensionärer. Däremot är det svårt att navigera i vad en diskrimineringsfråga skulle utmynna i om man drev den frågan. Det finns ingen rättighetslagstiftning som stödjer att man ska ha rätt att få lån som pensionär men man kan bli utsatt för kränkande särbehandling. Långivarna kommer ändå att kunna hävda andra individuella förutsättningar utifrån sina bedömningar de gör så att vi vill inte rekommendera att driva den sortens frågor. Det kommer förmodligen bara leda till att du själv blir ännu mer upprörd men utan något särskilt resultat i övrigt.

Istället vill vi tipsa dig om att söka sådana lån som redan från början anger att de tillåter att äldre personer godkänns för lån. Om det kan du läsa mer om på vår speciella sida för äldre låntagare.

Lycka till!
 

Läs hela inlägget »

Många svenska hushåll har idag stora skulder och det är mer vanligt än ovanligt att man har ett eller flera lån utan säkerhet. Att låna pengar är inte längre förenat med skam och mindrevärdeskänslor. Nästan alla har lån eller krediter. Välskötta lån och krediter är inget att skämmas för och det är upp till var och en hur och när man vill betala för sina inköp.
 

Den enda som kan bestämma om det är rätt att ta ett lån eller betala saker på kredit, är du själv. För många år sedan fanns det mycket förutfattade meningar i samhället. Många av dem gick ut på att man inte skulle köpa saker om man inte hade råd att betala dem kontant.
Den tiden är förbi sedan länge och det är allt vanligare att människor lånar pengar för att köpa saker.
Kanske hänger det ihop med att allt fler har säkra och regelbundna inkomster, som gör att möjligheten att köpa nu och avbetala över tid lockar till konsumtion av olika slag.
Hur många tror du det är som exempelvis köper en bil eller en bostad kontant?

Inte heller hemelektronik och annat behöver du spara pengar till, utan genom lån och avbetalningsplaner köper de flesta det de vill ha och/eller behöver när det passar dem i tid, oavsett om pengar finns till detta eller inte just vid köptillfället.
Kanske är det också lite utav en generationsfråga, att ha en lite friare syn på att låna pengar för olika inköp.
 

SMS-lån ger fortfarande skamkänslor

SMS-lån framkallar blandade känslor och genom en nya lagstiftningar i Sverige, är smslån på väg att fasas ut från låneutbudet. De enorma räntor som tidigare togs ut för smslån har egentligen gett smslån ett lite missmisande rykte allt eftersom mer seriösa smslån gjort sitt inträde på lånemarknaden.

Initialt när smslån först kom, kännetecknades de av snabb hantering via sms och dyra räntor på pengar som lånades under mycket kort tid. Att räntorna på vädligt korta lån är högre, är egentligen inget konstigt då de som lånar ut pengar under korta perioder, ska kunna hålla en verksamhet igång för dessa räntepengar.

Många snabblån utan UC, har idag bytt karaktär och omformats till olika typer av kontokrediter online. Genom sådana lånelösningar, betalar låntagaren enbart för de pengar som tagits ut och enbart under den tid som pengarna använts. Räntan är inte helt oväsentlig i sammanhanget då en kontokredit ger fördelen att du inte tar ut mer än du behöver för stunden, till skillnad mot ett vanligt lån där hela summan betalas ut och räntan börja löpa på därefter.
 

Snabblån utan UC för alla oavsett situation

Alla kan inte bli godkända för snabblån. Det grundläggande kravet är oftast en regelbunden inkomst och att du saknar skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.
Det är dock väldigt många som inte trodde att de kunde få något lån alls, som blir godkända för ett så kallat snabblån utan UC kontroll.

Låg kreditvärdighet är förenat med svårigheter att få lån på en vanlig bank och alla vanliga banker som du kan besöka, tar en UC kontroll som ofta ger ett autmatiserat "nej" om du har skulder sedan tidigare, betalningsanmärkningar eller helt enkelt bara lite för många UC förfrågningar sedan tidigare.
Idag är det lätt för personer med låg kreditvärdighet att hitta olika lån som även de kan söka. Till och med om den låga kreditvärdigheten beror på betalningsanmärkningar eller gamla misskötta räkningar bakåt i tiden, kan det ändå gå att få en ny chans.

Att ge upp tanken på ett lån bara för att man har låg kreditscoring, är med andra ord inte alltid den enda utvägen.
Det du ska tänka på är bara att söka de rätta lånen som passar dig utifrån just din unika situation. Låna med låg kreditvärdighet så länge du lånar ansvarsfullt och med en plan för att återbetala lånet i den takt du och långivaren avtalar.

Det går till och med att ta ett lån för att betala räkningar för någon enstaka månad om det har krisat ihop sig i hushållskassan.
 

Läs hela inlägget »

Är du redan skuldsatt genom lån och krediter sedan tidigare? Behöver du ändå ett akut lån för att lösa en besvärlig ekonomisk situation? Ge inte upp, det finns lån även för skuldsatta personer.
Om du vill slippa förnedrande bankbesök där svaret på din låneansökan är "nej" och istället få ett enkelt lån som du söker online, finns det lösningar för alla plånböcker.

 

Snabblån online för redan skuldsatta

Att du har lån och krediter sedan tidigare, brukar oftast inte vara ett hinder för att få ett snabblån utan UC kontroll. Den här sortens lån söker du snabbt och enkelt online och din kreditvärdighet blir inte ens försämrad av att du söker ännu ett lån.

Att ta ett lån för att lösa en akut situation då du bara måste ha mer pengar i plånboken, behöver inte vara fel. Egentligen handlar det om att låna ansvarsfullt och undvika att hamna i en skuldfälla där du måste låna pengar var och varannan månad för att klara av att betala räkningarna.

Många tänker att det är fel att låna pengar om man redan har dålig ekonomi men de flesta kan faktiskt istället lösa sin situation mer långsiktigt bara genom att ta ett lån som hjälper till att få ordning på det mest akuta.

Att låna pengar till att betala andra lån är inte en hållbar situation i längden om det handlar om de månatliga avbetalningarna. Om det istället handlar om att lösa andra lån som är dyrare, kan det hjälpa hjälpa dig att komma på fötter igen istället.
 

Låg kreditvärdighet kan vara ett hinder

Många som i ren desperation försöker låna sig ur en tuff ekonomisk sits, kan göra misstaget att söka allt för många lån som använder UC kontroll och sedan är det svårt att få lån enbart på grund av det.

Att ha låg kreditvärdighet är inte en rolig situation då det kan påverka alla möjliga åtaganden som du kanske vill göra. Genom att ta ett lån utan UC kontroll, förhindrar du att din kreditvärdighet sjunker ännu mer. Många lån utan UC, är lättare att bli godkänd för än om du ansöker om lån hos din vanliga bank.
Det man bör vara medveten om är att den som vill låna pengar trots låg kreditvärdighet, ofta får räkna med att det kanske inte är de allra billigaste räntorna som erbjuds genom den här sortens lån.
 

Gör en mer långsiktig plan för framtiden

Att i samband med ett lån som du tar i syfte att rädda hem en besvärlig ekonomi för stunden, göra en plan för framtida behov, är smart och kan ge dig en trygghet som inte bara varar för stunden.

Du kanske fick ett snabblån den här gången men hur ska du planera för att ditt behov av akut lån inte uppstår igen? Det första du ska göra är att ta tjuren vid hornen och sätta dig ner och räkna på dina inkomster och utgifter.
Om dina månatliga utgifter månad efter månad är större än du har inkomster, är det hög tid att vidta åtgärder som är mer hållbara på sikt. Du vill inte hamna i en skuldfälla som innebär att du måste låna pengar varje månad.

Att göra en budget är ofta första steget till en sundare hushållsekonomi och det behöver inte ens vara särskilt svårt att göra en enkel budget. Att hoppa över detta steg är sällan framgångsrikt och även om det kan låta väldigt tråkigt så är det helt nödvändigt för att få ordning och reda på alltsammans. Att få bättre ekonomi kan kräva olika stora uppoffingar, beroende på just din situation men om du inte gör något åt det i tid, kan det få tråkiga följder.
Läs mer om hur du kan få bättre ekonomi och gör en plan för hur just du ska nå dina mål.
 

Ta ett stort lån för att lösa många små

Det som brukar ge störst effekt på ekonomin är att ta ett enda större lån för att lösa många små lån och krediter. Genom att göra så, får du bara ett enda lån att betala på varje månad och ditt mål är förstås att den summan ska vara mindre än om du betalade på många olika  lån och krediter.

Detta sätt att skaffa bättre ekonomi, är både enkelt och ofta väldigt effektfullt och det finns personer som får flera 1000-lappar över per månad, i jämförelse med tidigare.

Visst kan det kännas trist att ta ett lån för att lösa andra lån men det är vanligare än man tror och så länge du inte samtidigt bygger på med nya små lån och krediter, är det oftast det bästa och lättaste sättet att komma på fötter igen.

Många drömmer om att bli helt skuldfria och det är aldrig en omöjlighet. Det finns bara många olika sätt att ta sig an den uppgifter och om du är tillräckligt målmedveten kan du säkert hitta sätt som passar dig. Att bli skuldfri snabbare, kräver en del uppoffringar men tänk så skönt det blir sedan!
 

Läs hela inlägget »

Att låna pengar till semestern behöver inte nödvändigtvis vara fel. Den som behöver låna pengar till något, ska inte behöva ha "skuldkänslor" för att hen behöver ta ett lån.

Att låna till semestern är dessutom mer vanligt än vad många tror. Varför skulle det förresten vara mer fel att köpa sig en trevlig sommarsemester än att låna pengar till andra saker?

Det vanligaste man lånar till under semestern är antingen en extra slant att konsumera på trevliga saker eller till en speciell resa som man kanske inte hunnit spara ihop pengar till.

Att ta någon sorts snabblån som inte använder UC kontroll är ofta att föredra eftersom lån utan UC inte lämnar samma spår efter sig som de som använder UC i sin kreditupplysning.
 

Låna till semestern 2018
Låna till semestern 2018

Se upp för dyra avbetalningar

Som ett ofta dyrt alternativ till ett semesterlån av det mer traditionella slaget, finns ofta avbetalningsmöjligheter genom olika resebyråer. Om detta är helt kostnadsfritt utan fakturaavgifter och annat som i de allra flesta fall tillkommer, kan det löna sig med den sortens avbetalningar.

Om det däremot tillkommer avgifter, fakturaavgifter eller att ränta tillkommer efter ett visst antal månader, är det dags att bli lite vaksam. Den sortens "kostnadsfria" avbetalningar är ofta lömska och kan i vissa fall bli dyrare än exempelvis ett enkelt snabblån utan UC kontroll.
 

Hamna inte i en skuldfälla

Att dras in i en skuldfälla för att man lånar pengar till semestern, är inte värt konsekvenserna det kan medföra. Är du svårt skuldsatt, ska du tänka efter både en och två gånger innan du tar ett lån till semestern.

I ett sådant läge är det kanske bättre att börja med att se över möjligheterna till ett skuldsaneringslån, för att på så sätt få mer pengar över till sommarsemestern. Kanske öppnar det också möjligheter till bättre lån med låg ränta.

Har du låg kreditvärdighet, kan det vara mycket svårt att få ett billigt lån med låg ränta. Det beror på att de flesta lån tar hänsyn till hur hög kreditvärdighet deras låntagare har, när de sätter priserna på lånen. I allmänhet är det lättast att bli godkänd för de lån som kanske inte är de allra billigaste om du nu drabbats av låg kreditscoring. Men det är fullt möjligt att få lån trots låg kreditvärdighet, så ge inte upp!
 

Amortera på ditt semesterlån

Alla vill bli av med sina skulder så snabbt som möjligt men när det gäller lån för att konsumera förbrukningsvaror eller tjänster, är det extra viktigt. Det är nämligen inte så kul att nästa sommar fortfarande hålla på och amortera på det semesterlån som du tog föregående sommar.

Hur snabbt du amorterar kommer också vanligtvis att avgöra hur dyr den totala räntan för lånet kommer att bli. Det är för det mesta billigast att betala av lånet så snabbt som möjligt.

Ett taktiktips kan vara att ta lånet på lite längre löptid än du tror att du klarar av och sedan amortera extra på det. Det är alltid bättre att få lägre månadskostnad än du klarar av för då är det enkelt att betala av lånet i förtid om du vill. Det är mycket värre att göra tvärtom och plötligt befinna sig i betalningssvårigheter.

Lycka till med ditt semesterlån!
 

Läs hela inlägget »