svenska snabblån.se

UC - Upplysningscentralen AB

UC

UC är som många redan känner till, förkortningen på företagsnamnet Upplysningscentralen AB. Det är sedan länge känt att många förväxlar UC med begreppet kreditupplysning som är mycket bredare än så.
Med detta i åtanke ska vi försöka förklara dels vad Upplysningscentalen AB är för företag men också vilken sorts kreditupplysning som UC egentligen tillhandahåller. Vilken information en kreditupplysning hos UC innehåller, är det också många som undrar över och även det ska vi bringa klarhet i.
 

Kreditupplysning genom UC

Alla seriösa kreditföretag i Sverige ska enligt allmänna bestämmelser och lagstiftning, komplettera sin kreditbedömning med ett skriftligt underlag. Ett sådant skriftligt underlag utgörs i 99,9% av fallen av en kreditupplysning. En sådan kan kreditföretaget inhämta från olika företag som tillhandahåller sådana och här är UC ett av flera företag i Sverige som arbetar med att lämna ut kreditupplysningar.

Vanligt att blanda ihop begreppet UC med kreditupplysning.
Det är helt korrekt att UC-kontroll är en sorts kreditupplysning så på det sättet är allt korrekt. Det är snarare när det kommer till begrepp som "utan UC-kontroll" som många hamnar lite snett i tanken. Att en långivare inte använder sig av just  det här företaget, betyder inte att de inte beställer någon kreditupplysning alls. Några andra vanliga företag som de kan göra sin beställning hos, är exempelvis Creditsafe eller Bisnode men det finns även andra företag i branschen.

Inte bara privatpersoner finns i UC's register.
UC finns till för att stötta den som beställer upplysningen i sitt beslutsfattande. Det behöver inte handla om att det är en privatperson som är omfrågad. Det kan lika gärna vara ett företag eller en organisation av något slag. Kreditupplysningar förekommer i många olika sammanhang så det handlar inte enbart om när någon vill ansöka om att låna pengar.
 

Exakt vad innehåller en kreditupplysning från UC AB

Många vill veta vad som syns i en UC kontroll, innan de utsätter sig för en sådan. Beroende på vad den som beställer kreditupplysningen begär ut för uppgifter kan följande information ingå och framkomma i en kreditupplysning som avser en privatperson.

Personuppgifter
Ditt fullständiga namn och vilken adress du är folkbokförd på. De här uppgifterna hämtas från Skatteverkets register som är en av UC's källor.

Fastighetsuppgifter:
Om du äger en fastighet eller del av fastighet. Taxeringsvärde, areal m.m. som hämtas från skatteverkets fastighetstaxering som görs varje år men vissa uppgifter inhämtas med Lantmäteriet som källa.

Allmänna uppgifter
Här står det vilket civilstånd du har, det vill säga om du är gift eller ogift. Det framgår också hur länge du varit folkbokförd i den kommun du bor i just nu, samt i vilken kommun du var folkbokförd dessförinnan. Även de här uppgifterna har Skatteverket som källa.

Inkomstuppgifter - din deklarerade årsinkomst
Den årsinkomst som står angiven i kreditupplysningen är din senast deklarerade årsinkomst (Skatteverket). Om du tjänar mer eller mindre än det när du gör din låneansökan, kan du ofta kompettera din ansökan med handlingar som styrker att du har en förändrad inkomst. Det är förstås sällan aktuellt om du vid ansökningstillfället tjänar mindre än din senaste årsinkomst men om du tjänar mer kan det i vissa fall finnas anledning att komplettera. Det är din sammanslagna årsinkomst som du deklarerat som syns i form av taxerad förvärvsinkomst samt inkomst av kapital. Det syns alltså inte fler detaljer än så kring vart din inkomst kommer ifrån eller om du haft en inkomst varje månad eller inte.

Anställningsuppgifter - framgår inte i en kreditupplysning
Anställningsuppgifter framgår inte i en kreditupplysning. Uppgifter om anställningsform, vart du arbetar, hur mycket du arbetar och vad du har för lön hos respektive arbetsgivare syns inte i kreditupplysning hos något av kreditupplysningsföretagen. Det syns alltså inte om du har en eller flera arbetsgivare och inte heller vilka de är.
Vi har tyvärr sett felaktig information om detta på andra sidor på nätet och härmed dementerar vi det.

Lån och krediter (kreditengagemang)
Beställaren kan se om du har andra lån och krediter och hur stora de är. Det här påverkar bedömningen av din betalningsförmåga i allra högsta grad. Om har hög skuldbelastning sedan tidigare kan det ofta vara svårare att få ytterligare ett lån, men om du har en hög inkomst är det inte omöjligt. Olika banker är mer eller mindre toleranta när det gäller tidigare skuldbelastning. Har du inga tidigare lån eller krediter kan detta istället vara till din fördel när det gäller ett nytt lån.

Senaste frågor hos UC
De senaste förfrågningarna hos UC redovisas 12 månader tillbaka i tiden. Det är nämligen så länge en förfrågan sparas i UC's register. I de flesta fall framgår datum, belopp och vart du sökte lån någonstans eller alternativt, vilket företag som inhämtade kreditupplysningen.

Skuldsaldo och betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten
Betalningsanmärkningar, konkursansökan, missbruk av krediter, skuldsanering och näringsförbud framgår med olika längd tillbaka i tiden. En betalningsanmärkning ligger krav i 36 månader.
Betalningsförelägganden, tredskodomar, restskatter, utmätningsförsök, skuldsanering, förvaltarskap m.m. är annan information som också framgår om det finns något att informera om i de avseendena.
 

Allt mynnar ut i en riskklass eller riskprognos

Alla olika värden av din kredithistorik, mynnar ut i en riskklass eller riskprognos. Den här klassificeringen är det som på ett sammanfattande sätt ska hjälpa den som beställt upplysningen, att fatta beslut om vad det än är. Har du sökt ett lån är det alltså sammanfattningen som är det mest avgörande för kreditföretaget när de bedömer din kreditvärdighet.

Som beställare kan man själv välja hur fördjupad information man vill köpa av UC och desto mer detaljerad upplysningen är ju mer kostar den för företaget som beställer den.
 

Blanda inte ihop innebörden av UC sigill

UC Sigill UC Sigill

Om du är ute och letar efter lån som inte använder UC, kan du ibland ändå se ett UC sigill på deras respektive hemsidor. Många blir i de här sammanhangen lite osäkra och oroliga för att långivaren ändå använder UC, vilket inte är sigillets innebörd. Sigillet är istället en symbol som ska visa på kreditföretagets egen kreditvärdighet och det ska ge förtroende till deras tilltänkta kunder och samarbetspartners som ett bevis på att de själva har god ekonomi och sköter sina finanser.

UC Sigillet är till för att visa att ett företag är tryggt och säkert att göra affärer med och säger inget om huruvida de själva använder UC eller inte i sina kreditupplysningar.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2018-01-24.