svenska snabblån.se

Kreditupplysning är obligatoriskt

Kreditupplysning Kreditupplysning

Vad är en kreditupplysning och vad syns i den, det ska vi försöka bringa klarhet i här.
Kreditupplysning är en information som inhämtas från ett kreditupplysningsföretag. Genom en kreditupplysning kan den som gör själva förfrågan, bilda sig en uppfattning om den omfrågades ekonomi på en övergripande eller mer detaljerad nivå.

Det finns flera olika kreditupplysningsföretag i Sverige varav de mest anlitade är: UC  (Upplysningscentralen AB), Creditsafe och Bisnode.
Att låna pengar utan UC är inte detsamma som att låna pengar utan kreditupplysning.
 

Varför görs en kreditupplysning när man ska låna pengar

När du vill låna pengar får du vara beredd på att den som du vill låna pengar av, gör en kreditbedömning. I kreditbedömningen ingår vanligtvis både en kreditupplysning och några andra kompletterande frågor som du besvarar i samband med din låneansökan.

Kreditbedömningens enda syfte är att beräkna hur din förväntade återbetalningsförmåga ser ut. Med återbetalningsförmåga menas i klartext - om det ser ut som att du har tillräckligt ekonomiskt utrymme för att kunna betala tillbaka ditt lån enligt plan, samtidigt som du betalar dina löpande utgifter.

Kreditupplysning och kreditbedömning förekommer även i andra sammanhang än när man söker lån. Till exempel när du tecknar avtal om andra ekonomiska åtaganden. Det kan handla om ett hyreskontrakt, ett avbetalningsköp i en butik, skaffa telefonabonnemang eller andra åtaganden där man behöver bilda sig en uppfattning om huruvida det finns en påtaglig risk att du inte kommer att kunna betala för dina åtaganden.

Alla banker och kreditinsitut som är angelägna om att följa de riktlinjer som Finansinspektionen utfärdar, är enligt Finansinspektionens allmänna råd, ålagda att göra en kreditprövning.

I Finansinspektionens allmäna råd FFFS 2014:11 framgår bland annat följande:
"En kreditgivare bör i sin kreditprövning bedöma en konsuments ekonomiska förutsättningar utifrån hans eller hennes inkomster, tillgångar, utgifter och skulder samt eventuella borgensåtaganden. Kreditprövningen bör grundas på ett skriftligt underlag eller på andra tillförlitliga uppgifter, t.ex. en kreditupplysning. En kreditprövning bör göras även om en säkerhet ställs för krediten."
Källa: Finansinspektionen FFFS 2014:11 som trädde i kraft 16 juni 2014.
 

Kreditupplysningsföretag

De vanligaste kreditupplysningsföretagen i Sverige är:
Upplysningscentralen AB - mest anlitat vid stora lån
Upplysningscentralen AB, eller "UC" som är den vanligaste men lite slarviga benämningen på företaget idag, är det största och ledande företaget inom kreditupplysningar. Storbankerna använder sig uteslutande av UC när de beställer upplysningar på sina kunder. Även kreditgivare av mindre storlek kan använda sig av UC men allt fler mindre lån är lån utan UC. Använder sig av riskprognos som utgör det sammanvägda kreditomdömet (enligt UC's sätt att räkna). Kreditomdömet kan vara mellan 0 - 100 % där 0% är lägsta risk och 100% är högsta risk.

Bisnode - vanligt vid mindre snabblån och SMS-lån
Bisnode erbjuder kreditupplysningar men även andra verktyg som kan underlätta finansiellt för företagen. Dessutom kan Bisnode hjälpa till när det gäller att stärka sin marknadsföring vilket gör det till ett mångsidigt och populärt företag som många företag använder sig av.

Creditsafe – vanligast bland kreditföretag för mindre snabblån och SMS-lån
Många SMS-lån och mindre snabblån använder sig av kreditupplysningsföretaget Creditsafe, en av de större aktörerna efter UC. De upplysningar Creditsafe gör innehåller all viktig information som behövs för att avgöra kreditvärdigheten hos en privatperson eller företag.
Vid kreditupplysning genom Creditsafe får man ett omdöme avseende kreditvärdighet som kan vara på en skala mellan Mycket låg - Mycket hög.

För större från 40000 kr och uppåt dominerar företaget UC (Upplysningscentralen AB) medan det blir allt mer vanligt att mindre lån på upp till 40000 kr, använder sig av Bisnode och Creditsafe och därmed är lån utan kreditupplysning genom UC. Det är ett ganska vanligt begrepp, att låna pengar utan UC kontroll och det finns många bra snabblån som inte använder UC.

Det som kan vara värdefullt att känna till är att varje bank eller långivare själva bestämmer vart "ribban" för kreditvärdighet ska ligga för sina lån. De kan alltså själva automatisera kreditupplysningsprocessen och då kommer du att godkännas om du bara ligger på rätt sida om deras gränsvärden.
De banker och företag som använder UC har i princip alltid en automatiserad process och det är därför du kanske varit med om att få avslag pang på "rakt i ansiktet" utan direkt förklaring, när du sökt ett lån som använder UC.
 

Vad är skillnaden mellan UC - Bisnode - Creditsafe

Hos Bisnode och Creditsafe framgår inte tidigare förfrågningar så om du sökt andra lån som inte använder UC, så syns det inte i kreditupplysningen från Bisnode och Creditsafe. Nuvarande skulder och krediter är inte heller specificerade på det sätt man kan få genom UC utan det är raden om "underskott av kapital" som kan ge långivaren en fingervisning om hur mycket skulder du hade föregående taxeringsår.

Många väljer att söka lån utan kreditupplysning genom UC för att skydda sin integritet för att de helt enkelt tycker att det är för utlämnande att ge ett företag möjligheten att begära en UC kontroll.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2018-01-18.