svenska snabblån.se

Budget för privatpersoner

Att göra en budget behöver varken vara svårt eller krångligt. Den som vill ta kontrollen över sin privatekonomi har mycket lättare att göra det med hjälp av en enkel hushållsbudget.
En budget kan vara till stor hjälp om du vill sätta sparmål och kunna lägga undan pengar varje månad men också i situationer då du behöver ha koll på pengarna för att de ska räcka till varje månad. En budget kan faktiskt hjälpa dig till ett "rikare" liv med mer pengar i plånboken.
 

Att göra en budget är inte svårt
Att göra en budget är inte svårt

Många kanske tror att man måste ha diverse förkunskaper för att göra en budget, vilket inte alls är sant. Alla kan göra en enkel budget utan någon större ansträngning.

Egentligen är det inte själva upprättandet av en budget som är knepigt, det svåra är att sedan följa upp och leva sitt liv efter den budget man själv har valt att sätta upp.

Oavsett om du vill göra en budget för att förvekliga dina drömmar eller om det är en nödvändighet för att du har begränsade medel att leva på varje månad så kan alla göra en budget ganska snabbt och enkelt.
 

Vad är en budget för något

En budget är en plan för hur du ska fördela dina inkomster och utgifter. Det vanligaste är att man gör en budget på månadsbasis eftersom de flesta får lön en gång per månad och betalar räkningar per månad eller ibland också per kvartal beroende på typ av räkning.

Genom att göra en budget, sätter du upp gränser för vad olika sker får kosta och vad du ska lägga dina pengar på. Det allra bästa är om din budget även kan inrymma någon typ av månatligt sparande men det är inte alla som har möjligheten att spara pengar.

En budget kan var till stor nytta för alla, oavsett vad anledningen till att du vill göra en budget är.
 

Verktyg för att göra budget

Även om det finns många olika verktyg man kan använda sig av för att göra en budget, behövs det egentligen inget annat än papper och penna.

Du behöver inte alls göra en superavancerad budget även om det underlättar att ha den elektroniskt sparad på något sätt.
Har du Mictosoft Excel, är det det bästa verktyget för att göra en bra och enkel budget som du sedan kan följa upp på ett smidigt sätt.

Vill du köra manuellt, går det också alldeles utmärkt och då är det enda du behöver papper och penna. Är du inte bra på huvudräkning kan en miniräknare också vara till god hjälp. Det har de flesta i sin mobiltelefon.
 

Papper & penna duger gott som verktyg
Papper & penna duger gott som verktyg

Så här gör du en nulägesanalys

Det första steget i att göra en budget handlar om att skaffa en god nulägesbild så att du vet på ett ungefär hur mycket pengar du normalt sett brukar behöva för olika poster i din budget. Vissa kostnader kan du påverka i mycket mindre utsträckning än andra och därför har vi delat upp nulägesanalysen i 5 olika steg.
 

Steg 1 - leta fram underlag för din budget

  • Ta fram dina lönespecifikationer eller annat som visar på vilka inkomster du har varje månad. Detta kanske du redan kan utantill och då behövs förstås inga papper. Glöm inte bort månatliga bidrag om du har sådana. Till exempel barnbidrag eller bostadsbidrag.
  • Ta fram dina räkningar för 2-3 månader bakåt i tiden. Detta behövs för att du ska skapa dig en realistisk bild av hur mycket saker och ting får eller kanske måste kunna kosta i framtiden.
  • Fundera över om du har räkningar som du betalar kvartalsvis eller halvårs-/helårsvis. Om du har det, leta fram de senaste fakturorna. Detta kan ofta vara försäkringar, TV-licens eller liknande.

Steg 2a - nulägesbild av fasta kostnader som du inte kan påverka.
Till dessa kostnader brukar de flesta räkna boendekostnader (hyra, avlopp, sophämtning, TV-licens, barnomsorg m.m.).

Steg 2b - nulägesbild av kostnader som du eventuellt kan påverka.
Många tar upp bolånekostnader, försäkringar, vatten, el, internet, extra TV-utbud, tidningsprenumerationer, lån och krediter som du betalar av, telefonkostnader (både fast och mobil telefoni), kostnader för arbetsresor med kollektivtrafik eller egen bil om det är nödvändigt.

Varför vi delar upp detta steg i a & b är att det kan bli aktuellt för dig att se över de kostnader som du faktiskt kan påverka gällande förbrukning eller priser. Ett exempel på kostnader som inte behöver vara skrivna i sten, är att ta sig ur dyra skulder och omförhandla lån.
 

Steg 3 - nulägesbild av hur mycket pengar du lägger på förbrukningsvaror
Nu är det dags att så träffsäkert som möjligt försöka uppskatta hur mycket pengar du hittills lagt på förbrukningsvaror och mat.

Många vet på ett ungefär hur mycket pengar de handlar för varje månad, om inte annat kanske ditt kontoutdrag på banken kan hjälpa dig (om du betalat med kort).
Här ska du räkna alla kostnader för mat och förbrukningsvaror såsom tvättmedel, diskmedel, toalettpapper, hushållspapper, shampo, balsam, tvål och övriga hygienartiklar.
 

Steg 4 - nulägesbild över löpande kostnader i övrigt
Hårfrisör, tandläkare, läkarbesök, optiker, läkemedel och annat som du behöver ha ett ekonomiskt utrymme för i din budget. Även kläder och skor behöver finnas med här.
 

Steg 5 - nulägesbild över "lyxkonsumtion", diverse nöjen och annat
Nu är det dags att uppskatta hur mycket pengar du gör av med på nöjen och onödig konsumtion. Hit räknas också alkohol, restaurangbesök, tobaksförbrukning, cafébesök, bio, nöjesresor och alla inköp som inte är absolut nödvändiga. Om du redan har ett sparande av något slag, lägger du det här också tills du vet vad du vill/bör/kan spara varje månad i din nya budget.
 

När du har gått igenom de här 5 stegen i nulägesanalysen, har du en bild av vad du hittills lagt dina pengar på varje månad. Dags att göra reflektioner över huruvida det ser mer eller mindre rimligt ut. Många blir förvånade över vad deras pengar går åt till varje månad och sätter sig direkt och gör en ny planering för att fördela kostnaderna på ett mer ekonomiskt sätt.

Ofta känner man själv på sig vilka poster man utan större ansträngning kan dra ner på för att spara pengar. Andra kostnader som behöver förekomma kan man kanske påverka genom att omförhandla eller fundera över om man verkligen måste ha de kostnaderna.
 

Dags att göra din nya budget

När du sett över vilka kostnader som du kan sänka genom egen påverkan, är det dags att upprätta din nya budget. Det är du själv som avgör hur mycket av dina inkomster som rimligtvis ska gå till vad. Har du ett tajt utrymme måste du ta en rejäl funderare på vilka utgifter och kostnader som måste sänkas och på vilket sätt.

Är det nöjeskontot som kostar för mycket, gäller det att snabbt skära ner på de kostnaderna. Om du lägger mycket pengar på mat och förbrukningsartiklar kanske du vill fundera över vad du kan göra för att sänka de kostnaderna på olika smarta sätt.
Alla kostnader som du kan påverka på ett eller annat sätt, bör du gå igenom och göra ett aktivt val att förändra eller inte.

Målet med en budget är att den ska vara realistisk och genomförbar så om du märker att dina inkomster inte räcker till, finns inget annat alternativ än att börja skära i utgifterna på ett så klokt sätt som möjligt. På konsumentverkets webbplats finns mycket tips om vad saker och ting kan beräknas kosta.
 

Exempel på en enkel budget som ändå ger 500 kr över som reserv varje månad.
Exempel på en enkel budget som ändå ger 500 kr över som reserv varje månad.

Budget på existensminimum

Har du väldigt dålig ekonomi och begränsade inkomster, behöver du göra en riktigt strikt budget som ofta handlar om att du måste leva på eller på gränsen till existensminimum.

I de här fallen gäller det att hålla nere alla kostnader så mycket det bara går. Det man kan spara in mest på är nöjen, förbrukningsartiklar och matkostnader. Sparandet måste förmodligen helt utebli tills din ekonomi förbättrats. Lever du på knappa marginaler är du säkert också medveten om att precis allt du kan spara in på, måste du försöka förverkliga.

Att omförhandla och sänka alla kostnader som finns i hushållet är en självklarthet om du har dålig ekonomi. Det finns förstås många sätt att skaffa mer pengar på men att sänka utgifterna är det absolut mest primära. Lite beroende på vad som orsakar din ekonomiska situation, kanske du kan söka bostadsbidrag eller annat tills dina inkomster ökar.

Om du tror eller vet att du kommer att leva på existensminimum i flera år, exempelvis med anledning av skuldsanering eller löneutmätning, gäller det att ha en riktigt bra plan för att situationen ska vara hållbar och möjlig att uthärda. Oavsett vilket ökar vikten av en bra och hållbar budget i relation till hur dålig ekonomi du kanske har drabbats av.
 

Minimalistisk budget

En minimalistisk budget kan antingen vara för blivande miljonärer eller för den som av olika skäl lever på marginalen till fattigdom. Med marginalen till fattigdom avser vi att leva på det så kallade existensminimum och den budget man behöver ha för att kunna leva på så små summor per månad.

Existensminimum är ett belopp som man beräknar för att en person ska kunna ha en "skälig levnadsstandard". Begreppet förekommer ofta i sammanhang där man beskriver olika nivåer för försörjningsstöd eller förbehållsbelopp om du har löneutmätning hos Kronofogdemyndigheten.

Att leva på existensminimum innebär verkligen inget liv i glitter och glamour utan det är ganska tufft. Många kanske inte ens tänker på allt som pengarna ska räcka till varje månad men om man av olika skäl förväntas leva på ett så minimalistiskt sätt, blir man väldigt snart medveten om vad pengarna måste räcka till varje månad.

Om du exempelvis har skuldsanering eller löneutmätning av andra skäl, hos Kronofogdemyndigheten, måste du göra en extremt tajt budget som du sedan bara måste klara av att hålla dig till, vare sig du vill eller inte. Det kommer helt enkelt inte att finnas något utrymme för att spräcka budgeten. Den mimibudget som personer med löneutmätning tvingas leva på är otroligt liten även om man inledningsvis kan luras att tro att man inte kommer att ha det så illa ställt trots allt.
 

För en ensamstående vuxen utan barn, kan en budget på existensminimum se ut så här. Vi har inte räknat på de förbehållsbelopp som du ansöker om att få behålla. De pengar du ska leva på och vad som ingår i det är det så kallade "normalbeloppet" som för år 2018 är 4814 kr för en vuxen ensamstående person.
 

Budget på existensminimum
Budget på existensminimum

Matbudgeten är det du kan laborera mest med om du lever på existensminimum. Det finns mest pengar att spara på maten, då övriga kostnader är svårare att påverka. I vår ovanstående budget har vi slimmat budgeten för kläder, tandvård, nöjen och hemkem. I hemkem ingår tvättmedel, diskmedel, schampo, tvål, städartiklar, toalettpapper osv. Det går nog att slimma även posten för hemkem om man vill.

Så här kan en matbudget för att äta för 65 kr per dag exempelvis se ut. Du äter relativt bra hemlagad mat för 20-25 kr per portion men det gäller att planera bra och handla rätt saker vid rätt tillfälle så att inte alla basvaror (te.x. potatis, ris, pasta, socker, mjöl, olja, kryddor, gryn) tar slut samtidigt.
 

Matbudget på existensminimum, genomsnitt per dag under 31 dagar.
Matbudget på existensminimum, genomsnitt per dag under 31 dagar.

Den här sidan uppdaterades senast 2018-02-25.