svenska snabblån.se

Amortering - så fungerar det

Vad är amortering? Vad är amortering?

Amortering och ränta är två saker som du behöver veta lite mer om ifall du funderar på att låna pengar.

Finansbegrepp finns det gott om och om du inte är så van vid olika ord och begrepp som handlar om ekonomi och pengar så är det lätt att förstå att det kan kännas minst sagt förvirrande när man inte förstår allt och vad som menas med olika begrepp.

Olika typer av villkor för amortering

Till att börja med vill vi sammanfatta frågan om amortering ganska grovt, bara för att redan inledningsvis klargöra att det finns tre olika typer av lån när det handlar om villkoren för amortering. Av dessa tre är de två vanligaste lån med rak amortering och annuitetslån. Den tredje men mer ovanliga typen av lån är amorteringsfria lån.

Rak amortering

Vad betyder rak amortering?
Om du tar ett banklån med rak amorteringsplan, betyder det att du alltid betalar samma summa i amortering, varje månad. Observera att det endast gäller den del av lånet som är själva amorteringen. Utöver amorteringen betalar du även räntekostnaden på din aktuella skuld månad för månad.

Som en konsekvens av rak amortering, kommer lånet att bli "billigare" för varje månad som går. Förklaringen till att det blir lägre månadsbelopp för varje månad som går är att du betalar lika mycket i amortering varje månad men räntan blir lägre i takt med att din återstående skuld minskar.

Rak amortering
Rak amortering

Lån med rak amortering
Vid rak amortering och förutsatt att din ränta inte förändras, kommer beloppet du ska betala för lånet varje månad att minska i takt med att din återstående skuld minskar varje månad.

Fördelar med rak amortering är att din skuld minskar i snabb och kontrollerad takt. Ofta kan man under ett låns löptid också förhandla om lånets löptid om man av olika skäl vill eller behöver amortera mer eller mindre per månad, än det man från början kom överens med banken om .

Nackdelen med rak amortering är om du har rörlig ränta och räntan plötsligen stiger av olika skäl. Det behöver inte bara vara den enskilda banken som höjer räntan utan ofta påverkas ränteläget av både nationell och internationell samhällsekonomi.

Om räntan stiger eller är allt för rörlig, är det svårt att på förhand veta vad lånet kommer att kosta varje månad, vilket för många kan kännas lite osäkert. Kanske är det just av denna anledning som annuitetslån ökar i populäritet. Du vet inte säkert från månad till månad hur mycket du ska betala in nästa gång.

Vid rak amortering betalar du alltså:
Amortering - samma summa varje månad.
Ränta - som kan variera både uppåt och nedåt beroende på vilka räntevillkor du har men på sikt ska den del av lånet som utgör själva räntan, minska i takt med att du återbetalar mer och får mindre i återstående skuld-

Annuitetslån

Vad är annuitetslån och hur fungerar det?
Annuitetslån skiljer sig alltså väsentligt från lån med rak amortering. När du tar ett lån som ska betalas tillbaka enligt annuitet betyder det att du hela tiden kommer att betala samma summa till banken varje månad.
I praktiken innebär det att den första tiden kommer amorteringsdelen vara väldigt liten och en stor del av dina inbetalningar kommer att gå till räntekostnader.

Ett annuitetslån kan kännas lite "bistert" i början när man inte ser så stor förändring på själva skuldsaldot men sakta men säkert kommer även din återstående skuld att minska. Förutsatt att räntan inte stiger så kommer dina månatliga inbetalningar i allt större utsträckning utgöras av större amortering och mindre ränta i takt med att skulden minskar.

Numera är annuitetslån mycket populära eftersom de flesta vill kunna planera sin ekonomi och veta exakt hur mycket som ska betalas på lånet varje månad, oavsett hur stor del som utgör amortering respektive räntekostnader.

Annuitetslån
Annuitetslån

Annuitetslån
Ju längre tiden går, kommer desto större del av dina månatliga inbetalningar att utgöras av amortering. Vilket gör att skuldsaldot minskar snabbare efter en tid.

Fördelen med annuitetslån är att du vet redan på förhand hur stor summa du ska betala in på lånet varje månad, även om det handlar om flera år framåt i tiden. Detta är en trygghet som många föredrar eftersom det är lättare att planera sin ekonomi under de förutsättningarna.

Nackdelen med annuitetslån är att skulden minskar väldigt lite i början men det är förstås logiskt eftersom du inte betalar så mycket i amortering den första tiden. Det kan kännas trist att se att den största delen av de månadsinbetalningar du gör, går till ränta men det kommer att förändras över tid.

Vid annuitetslån betalar du alltså:
Samma månadbelopp varje månad.
Rörliga del amortering.
Rörlig del ränta.

Amorteringsfritt lån

När du tar ett amorteringsfritt lån betyder det att du inte gör någon avbetalning alls på själva skuldsaldot utan att du enbart betalar ränta på det belopp du lånat.
Att inte betala tillbaka på lånet alls medför att man skjuter själva amorteringen framför sig men räntan ska förstås betalas enligt hur man kommer överens med banken om.

Det finns tillfällen då det kan vara mer logiskt att tänka tanken att ta ett amorteringsfritt lån. Exempel på ett sådant tillfälle kan vara om man vill låna pengar för att fräscha upp och renovera ett hus eller en lägenhet inför en planerad försäljning inom inte allt för lång tid framåt.

Man ska dock vara medveten om att de flesta banker är väldigt restriktiva med att låna ut pengar amorteringsfritt så du bör ha goda skäl till att söka amorteringsfritt lån.

Vad händer med amortering vid betalningsfri månad

Det enkla svaret på frågan vad som händer med amorteringarna om man väljer betalningsfria månader är att det inte händer något alls. Det enda som händer är att du skjuter amorteringarna framför dig. Den månad du valt som betalningsfri, kommer alltså inte skulden att minska.

Det finns lån med betalningsfri månad där även räntan är fri just den månaden och det finns lån där räntan för den betalningsfria månaden läggs på din skuld så att du kommer att få betala den senare.

Vad kostar det att ta ett banklån

Kostnader för olika banklån skiljer sig åt en del så på frågan: Vad kostar det att ta ett banklån? Finns egenligen flera olika svar, beroende på vilket lån du avser.

Ett lån består av amortering, ränta, eventuell uppläggningsavgift, och eventuella fakturaavgifter. Visst finns det undantagsfall där lånet enbart består av amortering men det är ovanliga och mycket kortfristiga lån där du oftast måste återbetala lånet inom 14 dagar.

Om vi utgår ifrån att det är ett vanligt lån med relativt vanligt förekommande lånevillkor ska du först och främst betala amortering och ränta för ditt lån. Amortering är den del av lånet som utgör själva avbetalningen och som också minskar din totala skuld. Räntan är vad det kostar dig att låna pengarna och den är satt i form av en räntesats i procent (%).
Sedan kan det som sagt i vissa fall tillkomma andra avgifter såsom uppläggningsavgift som är en administrativ avgift och hos vissa banker tillkommer även fakturaavgifter varje månad.

Att beräkna ränta är komplicerat och hur man räknar ut räntan på ett lån kan du läsa mer om i vårt avsnitt som handlar om just ränta och ränteberäkningar.

Så här fungerar ett lån

När du tecknar en överenskommelse om lån kommer du att skriva på ett låneavtal som reglerar dina villkor för lånet. Viktiga delar i avtalet handlar för det mesta om: Hur mycket du blivit godkänd för att låna, vilken löptid du har på dig att avbetala lånet på, ränta, amortering och andra detaljer som kan handla både om rättigheter och skyldigheter från både bankens och din egen sida.

Om du tar ett lån som inte är en kontokredit med flexibla uttag och återbetalningar, finns det en på förhand given återbetalningstid som du ska förhålla dig till. Detta kallas för lånet löptid och ser olika ut för olika lån.
För större lån är det vanligt att man väljer en ganska lång återbetalningstid, medan man kanske föredrar att bli skuldfri så snabbt som möjligt om man bara tagit ett mindre lån. Lär dig mer om hur det funkar att låna pengar.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2018-02-04.